de thi kt hot tôam 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về de thi kt hot tôam 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề Kiểm Tra chất lượng học kì I
Môn: Lịch Sử 7
Năm học : 2009 – 2010
Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1: (1điểm)
Hãy ghi ra giấy thi câu trả lời đúng nhất (cả ký tự và nội dung)
1.Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền là giai cấp chính của:
A- Xã hội chiếm hữu nô lệ B- Xã hội nguyên thuỷ
C- Xã hội phong kiến D- Xã hội tư bản
2. Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến là;
A-Hái lượm và săn bắn.
B-Nông nghiệp kết hợp với chăn nuôi và một số nghề thủ công.
C-Công nghiệp
D-Thủ công và buôn bán.
Câu 2: (2 điểm)
Điền tiếp sự kiện lịch sử sao cho tương ứng với mốc thời gian sau:
1- 1042……………….. 2- 1054…………………
3- 1070……………….. 4- 981…………………..
Phần II: Tự luận: (7điểm)
Câu 1: (2,5 điểm)
Vì sao nền nông nghiệp thời Lý phát triển ?
Câu 2 (2,5 điểm)
– Quân dân Đại Việt đã tổ chức kháng chiến mấy lần chống quân xâm lược Mông Nguyên?
– Hãy nêu thời gian cụ thể của từng lần kháng chiến đó ?
– Nêu cách đánh sáng tạo độc đáo qua Mọi lần kháng chiến đó ?
Câu 3 (2 điểm)
ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của quân dân Đại Việt ở thế kỷ XIII.

……………………………………………………

Hỏi và đáp