Đề thi KSCL Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Tĩnh Gia 2 – Thanh Hóa

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Khảo sát chất lượng Toán 10 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề thi KSCL Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Tĩnh Gia 2 – Thanh Hóa, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi KSCL Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Tĩnh Gia 2 – Thanh Hóa mã đề 132 gồm 5 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi KSCL Toán 10:
+ Mệnh đề nào sau đây đúng:
A. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng phương.
B. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác 0 thì cùng phương.
C. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng hướng.
D. Hai vectơ ngược hướng với một vectơ thứ ba thì cùng hướng.
+ Cho ba tập hợp:
M: tập hợp các tam giác có 2 góc tù.
N: tập hợp các tam giác có độ dài ba cạnh là ba số nguyên liên tiếp.
P: tập hợp các số nguyên tố chia hết cho 3.
Tập hợp nào là tập hợp rỗng?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho tam giác ABC. Tập hợp Những điểm M sao cho: |MA + 2MB| = 6|MA – MB| là:
A. M nằm trên đường tròn tâm I,bán kính R = 2AB với I nằm trên cạnh AB sao cho IA = 2IB.
B. M nằm trên đường trung trực của BC.
C. M nằm trên đường tròn tâm I, bán kính R = 2AC với I nằm trên cạnh AB sao cho IA = 2IB.
D. M nằm trên đường thẳng qua trung điểm AB và song song với BC.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hỏi và đáp