Đề thi KSCL Toán 10 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Khảo sát chất lượng Toán 10 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề thi KSCL Toán 10 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Vừa qua, trường THPT Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Toán 10 lần thứ hai năm học 2018 – 2019, kỳ thi nhằm giúp nhà trường và giáo viên nắm rõ chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối 10 trong giai đoạn giữa học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

Đề thi KSCL Toán 10 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc mã đề 132 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi và bài toán, học sinh làm bài trong 90 phút, đề thi có đáp án.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
Trích dẫn đề thi KSCL Toán 10 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Để sản xuất 100 sản phẩm thì Mai và Lan cùng làm hết 72 giờ, Lan và Chi cùng làm hết 63 giờ, còn Mai và Chi cùng làm hết 60 giờ. Trong buổi tổng kết sắp tới trưởng cơ sở sản xuất muốn thưởng cho một người sản xuất năng suất nhất. Hỏi ai sẽ được thưởng?
+ Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai ?
A. Điểm G là trọng tâm của tam giác ABC thì GA + GB + GC = 0.
B. Tứ giác ABCD là hình bình hành thì AC = AB + AD.
C. Với ba điểm bất kì O, A, B thì AB = OA – OB.
D. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB với điểm M bất kì thì 2MI = MA + MB.
+ Cho hai hàm số f(x) = -x^4 + 8x^2 + 2019 và g(x) = √(1 – x^2). Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số f(x) và g(x) không chẵn không lẻ. B. Hàm số f(x) chẵn, hàm số g(x) không chẵn không lẻ.
C. Hàm số f(x) chẵn, hàm số g(x) lẻ. D. Hàm số f(x) và g(x) đều chẵn.

Hỏi và đáp