Đề thi KSCL học bồi dưỡng Toán lần 1 năm 2018 – 2019 trường Nông Cống 1 – Thanh Hóa

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi thử môn Toán, Khảo sát chất lượng Toán 12 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề thi KSCL học bồi dưỡng Toán lần 1 năm 2018 – 2019 trường Nông Cống 1 – Thanh Hóa, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi KSCL học bồi dưỡng Toán lần 1 năm 2018 – 2019 trường Nông Cống 1 – Thanh Hóa mã đề 190 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi và bài toán thuộc chương trình Toán 10, Toán 11 và Toán 12 đã học, học sinh làm bài trong vòng 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi KSCL học bồi dưỡng Toán lần 1 năm 2018 – 2019 trường Nông Cống 1 – Thanh Hóa:
+ Cho hàm số y = f(x) có lim f(x) = -3 khi x → +∞ và lim f(x) = 3 khi x → -∞. Chọn mệnh đề đúng.
A. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
B. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng x = 3 và x = -3.
C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = 3 và y = -3.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Có hai cái giỏ đựng trứng gồm giỏ A và giỏ B, các quả trứng trong mỗi đều có hai loại là trứng lành và trứng hỏng. Tổng số trứng trong hai giỏ là 20 quả và số trứng trong giỏ A nhiều hơn số trứng trong giỏ B. Lấy ngẫu nhiên mỗi giỏ 1 quả trứng, biết xác suất để lấy được hai quả trứng lành là 55/84. Tìm số trứng lành trong giỏ A.
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ΔABC nội tiếp đường tròn tâm I(2;2), điểm D là chân đường phân giác trong của góc BAC. Đường thẳng AD cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ΔABC tại điểm thứ hai là M (khác A). Tìm tọa độ các điểm A, B, C biết điểm J(-2;2) là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ΔACD và phương trình đường thẳng CM là: x + y – 2 = 0. Tìm tổng hoành độ của các đỉnh A, B, C của tam giác ABC.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.