Đề thi KS giữa HKI của THCS Yên Lạc – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Đề thi KS giữa HKI của THCS Yên Lạc, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD&ĐT Yên Lạc
Trường THCS Yên lạc
đề thi khảo sát giữa học kỳ i
NĂM HỌC 2011-2012
Môn thi: toán 8– Ngày thi: 30/10/2011
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm):
Hãy viết vào bài thi chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng
Câu 1: Cho x – y = 2. Giá trị của biểu thức B = 2(x3 – y3) – 3(x + y)2 bằng
A. 28; B. -1; C. 16; D. 4.
Câu2: Một tứ giác có nhiều nhất.
A. 4 góc tù B. 3góc tù C. 2 góc tù D. 1 góc tù
Câu3: Kết quả phân tích đa thức x2 – 8x+16 thành nhân tử là:
A. (x-4)2 B. -(x-4)(x-4) C. (4+x)2 D. -(4-x)(x-4)
Câu4: Hình bình hành là một tứ giác
A. Có hai cạnh đối song song
B. Có hai cạnh đối bằng nhau
C. Có hai cạnh đối song song và bằng nhau
D. Cả 3 câu trên đều đúng
II. Phần tự luận(8điểm):
Câu 5: Chứng minh rằng các biểu thức sau không phụ thuộc vào x:
a/ A= x(2x+1)-x2(x+2) + x3 – x + 2011
b/ B= (x+1)(x2-x+1) – (x-1)(x2+x+1)
Câu 6: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.
a/ x2-y2+2x+1 b/ 4×2-17xy+13y2
Câu 7: Tìm x biết:
a) x(x-2)-5x+10 = 0
b) (x+2)2+(x-3)2-2(x-1)(x+1) = 9
Câu 8: a/ Cho x > y > z. Chứng minh rằng biểu thức:
A = x4(y – z) + y4(z – x) + z4(x – y) luôn luôn dương.
b/ Tính B =
Câu 9:
Cho hình bình hành ABCD. Kẻ AH ( BD tại H, CK ( BD tại K. Gọi O là trung điểm của HK.
a) Chứng minh: AK // CH và AK = CH.
b) Chứng minh: O là trung điểm của AC và BD.
Câu 10:
Cho tứ giác ABCD có M là trung điểm của AB, N là trung điểm của CD, E là trung điểm của BC, F là trung điểm của AD
a) Chứng minh tứ giác MENF là hình bình hành.
b) Gọi P là điểm thuộc cạnh BC (PB ≠ PC), Q là điểm thuộc cạnh AD (QA ≠ QD). Biết MPNQ là hình bình hành. Hỏi tứ giác ABCD là hình gì ? Tại sao ?
———————————————————
Họ và tên học sinhSố báo danh
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Phòng GD&ĐT Yên Lạc
Trường THCS Yên lạc
HDC đề thi khảo sát giữa học kỳ i
NĂM HỌC 2011-2012
Môn thi: toán 8 – Ngày thi: 30/10/2011
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

——————————————————
Phần
Câu
đáp án
thang điểm

Trắc nghiệm
1
D
0,5

2
C
0,5

3
A
0,5

4
C
0,5

Tự luận
5(1đ)
a) KQ : 2011
0,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.