de thi kiem tra toan 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về de thi kiem tra toan 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

đề kiểm tra toán 6
Năm học: 2008 – 2009
(Thời gian: 120 phút)
Câu 1: (3đ)
a) Tính: A = – 23 – ( -2)33 : 416 + 35:(-3)4
b) Tính B = 14: + 14.
Câu 2: (3đ)Tìm x biết:
a/ 3 + 2x -1 = 5 – (- 6)
b/ (3x – 2 ) .75 = 2.76
Câu 3: (3đ)
a) Tìm các chữ số x, y biết số :N = 123x45y chia hết cho 15
b) Tìm hai số biết chúng có tổng bằng 36 và ƯCLN của chúng bằng 4

Câu 4: (2đ)
Bạn Tâm đánh số trang của một cuốn vở 169 trang bằng cách viết dãy số tự nhiên 1 , 2 ,3 ,4 ,…, 168 , 169. Hỏi bạn Tâm phải viết tất cả bao nhiêu chữ số?
Câu 5: (3đ)
biểu thức A =
a, Tìm các số nguyên n để biểu thức A là phân số.
b, Tìm các số tự nhiên n để biểu thức A là số nguyên
Câu 6: (5đ)
Cho góc AMC = 600. Tia Mx là tia đối của tia MA, My là phân giác của góc CMx, Mt là tia phân giác của góc xMy.
Tính góc AMy.
Chứng minh rằng MC vuông góc với Mt.
……………………………………………………..Hết…………………………………………………..

hướng dẫn chấm
Câu 1: (4đ) Mỗi câu 2 đ

a/ Kết quả 18
b/Kết quả
Câu 2: (4đ)
a) 3 + 2x-1 = 24 – [42 – (22 – 1)]
3 + 2x-1 = 24 – 42 + 3
2x-1 = 24 – 42
2x-1 = 22 (0,5đ)
x -1 = 2
x = 3 (0,5đ)

b) ( x+1)+ (x+2)+ (x+3)+ …+ (x+100)=205550
x+x+x+…+x+1+2+3+…+100=205550
100x+5050=205550 (0,5đ)
100x=200500
x=2005 (0,5đ)
c/ x=7 hoặc x=3; (1đ mỗi nghiệm 0,5 đ )
d/ x=30 (1đ)
Câu 3: (2đ)
Ta có 2x+1; y-5 Là ước của 12
12= 1.12=2.6=3.4 (0,5đ)
do 2x+1 lẻ =>2x+1 =1 hoặc 2x+1=3 (0,5đ)
2x+1=1 =>x=0; y-5=12 => y=17
hoặc 2x+1=3=>x=1; y-5=4=>y=9 (0,5đ)
vậy (x,y) = (0,17); (1,9) (0,5đ)
Câu 4: (4đ)
S =
= 2( ) (0,5đ)

= 2 () (0,5đ)

= 2() = 2. = (1đ)

Câu 5: (2đ)
a/ nZ và n2 (1đ)

b/(n – 2 ) -5) = ( 0,5 đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.