Đề thi kiểm tra giữa HK2 năm học 2011-2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề thi kiểm tra giữa HK2 năm học 2011-2012, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT NGÃ BẢY ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 2
NĂM HỌC 2011-2012
MÔN : TOÁN 6
Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian phát đề)

A./ LÝ THUYẾT (2 điểm)
Học sinh chọn một trong hai câu sau
Câu 1: Phát biểu quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu.
Áp dụng:
Câu 2: Thế nào là hai góc bù nhau? Vẽ minh họa.
B./ BÀI TOÁN BẮT BUỘC (8 điểm)
Bài 1: Thực hiện phép tính (2 điểm)
a) (– 3 – 5 ). (– 3 + 5)
b)
Bài 2: Tìm x biết (2 điểm).
a) x – 2 = – 3
b) x + = –
Bài 3: (2 điểm)
Hùng đi xxe đạp, 10 phút đầu đi được quãng đường, 10 phút thứ hai đi được quãng đường, 10 phút cuối cùng đi được quãng đường. Hỏi sau 30 phút, Hùng đi được bao nhiêu phần quãng đường?
Bài 4: (2 điểm)
Cho góc xOy có số đo là 1200. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho = 900.
a) Tính số đo .
b) Gọi Ot là tia phân giác của . Tính số đo .
(Yêu cầu thí sinh vẽ hình trước khi chứng minh).
——Hết—–
Thí sinh không được sự dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm
Họ tên thí sinh;……………………………………SBD…………..

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
THỊ XÃ NGÃ BẢY NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN: TOÁN LỚP 6
ĐÁP ÁN
HƯỚNG DẪN CHẤM THI
I. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm từng phần như hướng dẫn quy định.
2. Việc chi tiết hoá thang điểm (nếu có) so với thang điểm trong hướng dẫn chấm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất thực hiện trong Tổ chấm thi.
3. Sau khi cộng điểm toàn bài mới làm tròn điểm thi theo nguyên tắt: Điểm toàn bài được làm tròn đến 0,5 điểm (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,5; lẻ 0,75 làm tròn thành 1,0 điểm).
II. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Câu
A. PHẦN TỰ CHỌN
Điểm

Câu 1

Câu 2
– Phát biểu đúng .
– Tính đúng =
– Phát biểu đúng.
– Vẽ hình đúng, chính xác.


B. PHẦN BẮT BUỘC

Bài 1

Thực hiện phép tính (2điểm)
(– 3 – 5 ). (– 3 + 5)
= (– 3) + (–5). 2
= – 8.2
= –16

Bài 2

Bài 2: Tìm x biết (2 điểm).
a) x – 2 = – 3
x = – 3 + 2
x = – 1
b) x + = –
x = – –
x = – +
x = +
x =

Bài 3
(2đ)
Sau 30 phút bạn đọc Hùng đi được số phần quãng đường là:
+ + = =
Đáp số : quãng đường

Bài 4

(2đ)

Tính số đo
Vì tia Oz nằm giữa Ox và Oy nên + =
Hay 900 + = 1200
= 1200 – 900
Vậy = 300
vì Ot là tia phân giác của góc xOz
Nên = .= .900 = 450

0,5

0,5đ

0,5đ

Duyệt của BGH Người ra đề

Bùi Xuân Nhựt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.