Đề thi Kì I. Toán 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề thi Kì I. Toán 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KI I – TOÁN 7
TRẮC NGHIỆM
Chọn câu trả lời đúng:
Câu 2: Chọn câu đúng trong câu sau:
A. – 1(N
B. – ( Q
C. ( Z
D. 0, (26) ( I

Câu 3: Kết quả nào sau đây sai:
A. 0 ( Q
B. ( Q
C. –5 Q
D. 8 ( Q

Câu 7: Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?
A. B. C. D.
Câu 16: Cho đẳng thức sau: , hỏi x là giá trị nào trong các kết quả sau:
a/ 2 b/ -2 c/ 45 d/ -45
Câu 27: Biết y và x là hai đại lượng tỉ lệ thuận và khi x = thì y = 2; hệ số tỉ lệ k của y đối với x là:
A. k = 4 B. k = 3 C. k = 5 D. k = – 3
Câu 30: y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ 5, thì x tỉ lệ nghich với y theo hệ số nào ?
A. 5
B. -5
C.
D.

Câu 31: Cho hàm số y = f(x) = 2×2 + 3. Giá trị f(-2) là:
A. 7
B. 9
C. 11
D. 13

Câu 19: Cho (ABC , biết góc  = 300, = 700 thì góc C có số đo là :
A / 300 B / 700 C / 1000 D / 800

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KI I – TOÁN 7

I.TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Nếu tam giác ABC có / và thì số đo của góc bằng:
A. 750 B. 650 C. 550 D. 450
Câu 2: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = – /thì y = 4. Khi x = 2 thì giá trị
của y là:
A. – 2 B. 2 C. – 1 D. 1
Câu 3: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và khi x = 6 thì y = 4. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là:
A. k = 24 B. k = C. k = D. k =
Câu 4: Nếu = 2 thì x2 bằng bao nhiêu?
A. 4 B. 2 C. 8 D. 16
Câu 5: Giả thiết nào dưới đây suy ra được ?
A. B.
C. D.
Câu 6: Kết quả của phép nhân (– 3)6 . (– 3)2 bằng:
A. (– 3)12 B. (– 3)8 C. (– 3)4 D. (– 3)3
Câu 7: Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ ?
A. / B. / C. / D. /
Câu 8: Cho hàm số y = f(x) = – 3x + 1. Giá trị của
A. f(
1
3) = 0 B. F(2) = -7 C. F(1) = -3 D.f(-1) = -2
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 9: Tính giá trị của các biểu thức sau:
a) b)
Câu 10: Tìm x, biết:
a) b)
Câu 11: Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của đội, ba chi đội 6A, 6B, 6C đã thu được số giấy vụn lần lượt tỷ lệ với 9 ; 7 ; 8. Hãy tính số giấy vụn mỗi chi đội thu được. Biết rằng số giấy thu được của chi đội 6B ít hơn chi đội 6A là 16kg
Câu 12: Cho tam giác OAB có OA = OB có tia phân giác góc AOB cắt cạnh AB tại D.
a) Chứng minh ; b) Chứng minh: OD / AB
c) Đường thẳng qua B vuông góc với AB cắt đường thẳng AO tại C.
Chứng minh OBC = OCB
Câu 13:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.