de thi ki I toan 7-11-12 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về de thi ki I toan 7-11-12, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD-ĐT Nam định Đề kiểm tra học kì I – Môn Toán LớP 7
Trường THCS Tống Văn Trân Năm học 2011-2012
(Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề)

Bài 1. () Thực hiện phép tính.
a) b)
Bài 2. (1,75 điểm) Tìm x biết.
a) b)
Bài 3. (1,5 điểm)
Có 2 vòi nước, mỗi vòi chảy vào một bể cạn (bể không có nước). Biết 2 bể có thể tích bằng nhau; vòi thứ nhất chảy đầy bể trong 5 giờ; vòi thứ 2 chảy đầy bể trong 7 giờ; và mỗi giờ vòi thứ nhất chảy vào bể nhiều hơn vòi thứ hai là 4 lít nước. Tìm số lít mỗi vòi chảy trong 1 giờ.
Bài 4. (1,5 điểm)Cho hàm số y = f(x) = -x
a/ Tính f()
b/ nào trong các điểm sau đây thuộc đồ thị hàm số trên: A(-1; ; B5) .
Bài 5. (3,)
Cho tam giác ABC có các góc đều nhọn và AB < AC. Phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Vẽ BE vuông góc với AD tại E. Tia BE cắt cạnh AC tại F.
a) Chứng minh AB = AF.
b) Qua F vẽ đường thẳng song song với BC, cắt AE tại H. Lấy điểm K nằm giữa D và C sao cho FH = DK. Chứng minh DH = KF và DH // KF.
c) Chứng minh >.

————-Hết————

Trường THCS Tống Văn Trân HD CHẤM Đề kiểm tra học kì I – Môn Toán 7
Năm học 2011-2012
(Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề)

Bài 1. Thực hiện phép tính: (2Mỗi câu đúng 1đ
a)

= (0,25đ)
= (0,25đ)
= (0,25đ)
= -8 (0,25đ)
b)
= (0,5đ)
= (0,25đ)
= (0,25đ)
Bài 2. Tìm x biết.(1,75 đ)
b)
(0,25đ

(0,25đ)
(0,25đ)

b)
(0,25đ)
hoặc (0,5đ)
x = hoặc x = (0,25đ)
Bài 3. (1,5 đ)
Gọi x( lít ), y( lít ) thứ tự là số lít nước vòi thứ nhất, vòi thứ hai chảy trong 1 giờ.
Lập luận được 5x = 7y (0,5đ)
(0,25đ)
(0,25đ)
(0,25đ)
Trong 1 giờ thì vòi thứ nhất chảy vào bể 14 lít nước, và vòi thứ hai chảy vào bể 10 lít nước. (0,25đ)
Bài 4. (1,5đ) Cho hàm số y=f(x) = -x
a/ Thay x = vào f(x) = -x , ta có f() = -.() (0,25đ)
= (0,25đ)
b/ ( Xét điểm A(-1;
Thay hoành độ của điểm A là x = -1 vào vế phải(VP) của hàm số y= f(x) = -x , ta có
VP
Thay tung độ của điểm A là y = vào vế trái (VT) của hàm số y= f(x) = -x , ta có

Mà VT = (0,25đ)
VT=VP với
Vậy điểm A(-1; )  thuộc đồ thị hàm số y= f(x) = -x (0,25đ)
( Xét điểm B(; 5) tương tự kết luận điểm B không thuộc đồ thị hàm số đã cho (0,5đ)
Bài 4( 3,5điểm ) * Hình vẽ đúng (0,25đ)
a) ∆ABE = ∆AFE ( g-c-g) (0,75đ)
suy ra AB = AF (0,25đ)
b) ∆HDF = ∆KFD ( c-g-c) (0

Hỏi và đáp