đề thi khii lý 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về đề thi khii lý 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT Huyện IAPA MA TRẬN
TRƯỜNG THCS Lương Thế Vinh HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2011 – 2012.
Môn : Vật lí
Khối: 6

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

TN
TL
TN
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao hơn

TN
TL
TN
TL

1. Sự nở vì nhiệt
– Nhận biết được các chất khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
– Mô tả được hiện tượng nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí.
– Nêu được ví dụ về các vật khi nở vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thì gây ra lực lớn.
– Vận dụng kiến thức về sự nở vì nhiệt để giải thích được một số hiện tượng và ứng dụng thực tế.

Số câu
C 1

C 2
C9

3

Số điểm
0.25

0,25
2

2,5

2. Nhiệt độ. Nhiệt kế. Thang nhiệt độ
– Nêu được ứng dụng của nhiệt kế dùng trong phòng thí nghiệm, nhiệt kế rượu và nhiệt kế y tế.
– Nhận biết được một số nhiệt độ thường gặp theo thang nhiệt độ Xenxiut.
– Xác định được giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của mỗi loại nhiệt kế khi quan sát trực tiếp hoặc qua ảnh chụp, hình vẽ.
– Mô tả được nguyên tắc cấu tạo và cách chia độ của nhiệt kế dùng chất lỏng.
– Biết sử dụng các nhiệt kế thông thường để đo nhiệt độ theo đúng quy trình.
– Lập được bảng theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của một vật theo thời gian.

Số câu
C 3,4

C10

3

Số điểm
0,5

2

2,5

3. Sự chuyển thể

– Mô tả được các quá trình chuyển thể: sự nóng chảy và đông đặc, sự bay hơi và ngưng tụ, – Nêu được đặc điểm về nhiệt độ của mỗi quá trình này
– Nêu được phương pháp tìm hiểu sự phụ thuộc của một hiện tượng đồng thời vào nhiều yếu tố, chẳng hạn qua việc tìm hiểu tốc độ bay hơi.
– Dựa vào bảng số liệu đã cho, vẽ được đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình nóng chảy của chất rắn.
– Nêu được dự đoán về các yếu tố ảnh hưởng đến sự bay hơi và xây dựng được phương án thí nghiệm đơn giản để kiểm chứng tác dụng của từng yếu tố.
– Vận dụng được kiến thức về các quá trình chuyển thể để giải thích một số hiện tượng thực tế có liên quan.

TS câu

C 5,6,7

C 8, C11

5

TS điểm

0,75

4,25

5

TS câu
3
6
2

11

TS điểm
0,75
5
4,25

10

% điểm
7,5%
50%
42,5%

100%

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học: 2011 – 2012
Môn: VẬT LÍ
Khối: 6
Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề )
ĐỀ CHÍNH THỨC
Họ và tên:………………………Lớp :……………………………
I.TRẮC NGHIỆM: (2 điểm )
Khoanh tròn vào đáp án mà em cho là đúng.
Câu 1/ Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự nở vì nhiệt của các chất rắn khác nhau?
A. Các chất rắn khác nhau, nở vì nhiệt giống nhau
B. Các chất rắn khác nhau, nở vì nhiệt khác nhau
C. Các chất rắn khác nhau, không thay đổi kích thước khi nhiệt độ thay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.