đề thi khảo sát toán 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về đề thi khảo sát toán 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Lê Hồng Phong ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG(năm học 2010-2011)
Họ và tên …………………………………. MÔN: TOÁN 7 (Thời gian 90phút)
Lớp 7………………………………………
Điểm
Lời phê

ĐỀ A
Trắc nghiệm: (Mỗi câu 0,5đ)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Bậc của đa thức Q = x5y2-x4y3+3x2y5-xy5+x6-4
a) 5
b) 7
c) 8
d) 6

Câu 2: Đa thức P(x)=x2 + 1 có nghiệm là:
a) x=1
b) x=-1
c) x=0
d) Cả 3 câu trên đều sai

Câu 3: Bộ ba đoạn thẳng nào có độ dài cho sau đây là ba cạnh của một tam giác:
a) 2cm, 7cm, 4cm
b) 13cm, 5cm, 7cm

c) 3cm, 2cm, 6cm
d) 3cm, 4cm, 5cm

Câu 4: Ba đường phân giác của tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này:
a) Cách đều ba đỉnh của tam giác đó
b) Cách đều ba cạnh của tam giác đó

c) Được gọi là trọng tâm của tam giác đó
d) Được gọi là trực tâm của tam giác đó

Tự luận: (Câu 1 làm vào giấy in,Từ câu 2 làm vào giấy riêng)
Câu 1:(1đ) Kết quả kiểm tra của tổ 1 được cho qua bảng “tần số” sau đây. Hãy điền vào chỗ có dấu “…….”, để tính điểm trung bình cộng của tổ 1 (lấy 2 số lẻ sau dấu phẩy)
Điểm số (x)
Tần số (n)
Các tích (x.n)
Điểm trung bình cộng

3
2
………………..
………………..

4
1
……………….

5
3
………………..

6
4
………………..

7
1
………………..

8
1
……………….

N=12
Tổng :……………

Câu 2: (1đ) Cho đa thức: A=x2+xy-1 và B=x2-3xy+x-3
Tìm đa thức C sao cho C+B=A
Câu 3: (3đ) a) Tính giá trị của đa thức P=2x3y-y2+2 tại x=-1 và y=-2
b) Tìm nghiệm của đa thức Q(x)=6-2x
Câu 4:(3đ) Cho góc xOy. Trên tia Ox lấy điểm A và trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA=OB. Gọi C là trung điểm đoạn OA và D là trung điểm đoạn OB. Gọi M là giao điểm của hai đoạn thẳng AD và BC. Chứng minh rằng :
BC=AD
MA=MB
Trường THCS Lê Hồng Phong ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG(năm học 2010-2011)
Họ và tên …………………………………. MÔN: TOÁN 7 (Thời gian 90phút)
Lớp 7………………………………………
Điểm
Lời phê

ĐỀ B
Trắc nghiệm: (Mỗi câu 0,5đ)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Đa thức P(x)=x2 + 1 có nghiệm là:
a) x=1
b) x=-1
c) x=0
d) Cả 3 câu trên đều sai

Câu 2: Bậc của đa thức Q = x5y2-x4y3+3x2y5-xy5+x6-4
a) 5
b) 7
c) 8
d) 6

Câu 3: Ba đường phân giác của tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này:
a) Cách đều ba đỉnh của tam giác đó
b) Cách đều ba cạnh của tam giác đó

c) Được gọi là trọng tâm của tam giác đó
d) Được gọi là trực tâm của tam giác đó

Câu 4: Bộ ba đoạn thẳng nào có độ dài cho sau đây là ba cạnh của một tam giác:
a) 2cm, 7cm, 4cm
b) 13cm, 5cm, 7cm

c) 3cm, 2cm, 6cm
d) 3cm, 4cm, 5cm

Tự luận: (Câu 1 làm vào giấy in,Từ câu 2 làm vào giấy riêng)
Câu 1:(1đ) Kết quả kiểm tra của tổ 1 được cho qua bảng “tần số” sau đây. Hãy điền vào chỗ có dấu “…….”, để tính điểm trung bình cộng của tổ 1 (lấy 2 số lẻ sau dấu phẩy)
Điểm số (x)
Tần số (n)
Các tích (x.n)
Điểm trung bình cộng

3
2
………………..
………………..

4
1
……………….

5
3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.