de thi khao sat mon toăn – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về de thi khao sat mon toăn, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thiết lập ma trận đề kiểm tra
MA TRẬN

Cấp độ

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng cộng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL

1, nhân , chia đa thưc
BiếtVận dụng quy nhân , chia đa

K/n nghiêm , bậc của đa thức

Số câu
Ts điểm
4

0,5

2

0,5

6

đ = 2 %

2 , phân tích đa thức thành nhân tử

BiếtVận dụng t/c vào phân tích

Số câu
Ts điểm

1
2

1
đ = 2 %

2 , tinh giá trị biểu thức

Rút gon , tính giá trị biểu thức

Số câu
Ts điểm

1
2

1
đ=2%

3, Tứ giác

K/n tam giác cân , hình thang cân

Số câu 1
Ts điểm

1
2

1
đ= 6%

Ts câu
Ts điểm
4
đ=1%

đ=%
2
đ=1%

đ=%
3
đ=8%

đ=%

9
10đ=1000%

Đề thi khảo sát chất lương đầu năm
năm học 2011 – 2012

Môn thi: Toán 8
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ tên HS………………………………
Lớp :…………….

Điểm thi:

Giám khảo:……………………….

I/ Trắc nghiệm: ( 2 Điểm ) :
Câu 1: Điền đúng (Đ), sai (S) vào ô trống.
a/ 3×2(2×3 – 5x) = 6×5 – 15×3
b/ (2x + 3y) (2x – 3y) = 2×2 – 9y2
c/ x2 – 6xy + 9y2 = (x + 3y)2
d/ 4×2 + 4xy + y2 = (2x + y)2
Câu 2: Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng.
a/ Nghiệm của đa thức: 4x – là
A: B: C: 2 D: kết quả khác
b/ Đa thức f(x) = 4×2 + 3×3 – 2x – 4×2 + có bậc là:
A: 3 B: 2 C: 1 D: 0
II/ Tự luận:
Bài 1: (1.0 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử.
a, b,
câu 2: Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức sau:
A = (5×3 – 4xy + x)(-xy) tại x = -1; y=
Câu 3: Cho hình thang ABCD (AB//CD), AC = BD, qua B kẻ đờng thẳng song song với AC cắt đờng thẳng Dc tại E.
Chứng minh : a/ Tam giác BDE là tam giác cân
b/ ABCD là hình thang cân.

Đáp án toán
I Trắc nghiệm 2đ: mỗi câu 1 đ
Câu 1/ a. Đ 0.25đ
b. S 0.25đ
c. S 0.25đ
d. Đ 0.25đ
Bài 2: 2/ a, Chọn B 0.5đ
b, Chọn A: 3 0.5đ
II Tự luận
Câu 1(3đ):
a,
1,5đ
b,
1,5đ
Câu 2(2đ):
A = – x4y + 1đ
Tại x= -1; y =
A = -(-1)4
= 1đ
Câu 3(3đ) : (GT , KL + hình vẽ đúng 1đ )
Học sinh tự ghi giả thiết, kết luận
a, Tam giác BDE có BD = BE vì cùng bằng AC (AC//BE theo giả thiết; AB//DE nên AC =BE) nên tam giác BDE cân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.