đề thi khảo sát lớp 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về đề thi khảo sát lớp 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM THÀNH PHỐ HÒA BÌNH TOÁN LỚP 6
TRƯỜNG THCS HỮU NGHỊ NĂM HỌC 2012 – 2013

(Đề số 1) ( Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề)
TRẮC NGHIỆM (2,0 đ) Ghi lại vào tờ giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. 29 % viết thành số thập phân đúng là: A. 29 B.2,9 C.0,29 D.0,029
Câu 2. Chữ số 5 trong số 14,205 thuộc hàng: A. Đơn vị B. Chục C. Phần trăm D. Phần nghìn
Câu 3. Số tự nhiên liền sau số 119 là: A. 118 B.119 C. 120 D. 121
Câu 4. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 2m2 3cm2 =…….m2 là
A. 2,3 B. 2,03 C. 2,003 D. 2,0003
Câu 5. Thể tích một hình hộp chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 5cm, chiều cao 8cm là:
A. 240 cm3 B. 240 cm2 C. 240 cm D. 240
Câu 6. Cho A = x ϵ N 1 < x ≤ 8 Số phần tử của tập hợp A là:
A. 5 phần tử B. 6 phần tử C. 7 phần tử D. 8 phần tử
Câu 7. Cho M = 2; 4; 6; 8 và N = 2; 6; 8 ta có:
A. M ϵ N B M N C. N M D. N M
M . A B d
Câu 8. Với hình vẽ bên, khẳng định nào đúng:
A. Điểm M d B. Điểm A d C. Điểm B d D. Ba điểm M, A, B thẳng hàng
PHẦN TỰ LUẬN (8,0 đ)
Bài 1. Thực hiện phép tính bằng cách tính thuận tiện nhất:
a) 81 + 243 + 19 – 43; b) 32 . 47 + 32 . 53
Bài 2. Tìm số tự nhiên x biết: a) (x – 45).27=0; b) 3x – 36 : 18 = 1
Bài 3. Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 6 giờ đến tỉnh B lúc 10 giờ 45 phút. Ô tô đi với vận tốc
46 km/giờ và nghỉ dọc đường mất 15 phút. Tính quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B.
Bài 4. Hai hình chữ nhật có diện tích bằng nhau. Hình thứ nhất có chiều dài 15,2 m; chiều
rộng 9,5 m. Hình thứ hai có chiều rộng 10 m. Tính chu vi của hình chữ nhật thứ hai.
Bài 5. Nhìn hình vẽ:

Nối mỗi ý ở cột A với chỉ một ý ở cột B m n
viết vào giấy kiểm tra theo mẫu: (1) (a) B
để được kết quả đúng:
.D
p
A C

A

B

1) Điểm A

a) Không nằm trên đường thẳng m, n, p

2) Điểm B

b) Nằm trên cả hai đường thẳng n và p

3) Điểm C

c) Thuộc cả hai đường thẳng p và m

4) Điểm D

d) Thuộc cả hai đường thẳng m và n

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.