De thi khao sat HSG toan 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về De thi khao sat HSG toan 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS hải bình
ĐỀ khảo sát HỌC SINH GIỎI tháng 3 năm học 2011-2012
Môn Toán lớp 6
(Thời gian làm bài phút)

Câu 1: a, cho A = 4 + 22 + 23 + 24 + … + 220
Hỏi A có chia hết cho 128 không?
b, Tính giá trị biểu thức: +
Bài 2 : a, Cho A = 3 + 32 + 33 + …+ 32009
Tìm số tự nhiên n biết rằng 2A + 3 = 3n
b, Tìm số tự nhiên có ba chữ số chia hết cho 5 và 9 biết rằng chữ số hàng chục bằng trung bình cộng của hai chữ số kia
Bài 3 : Cho p và p + 4 là các số nguyên tố( p >3) . Chứng minh rằng p + 8 là hợp số
Bài 4 : Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 84 , ƯCLN của chúng bằng 6.
Bài 5: Gọi A và B là hai điểm trên tia Ox sao cho OA = 4 cm ;
OB = 6 cm . Trên tia BA lấy điểm C sao cho BC = 3 cm .
So sánh AB với AC

Hướng dẫn chấm
Bài
Hướng dẫn chấm
Điểm

1
a, 2A – A = 221 27
A128
b, = +
= 3 + 3 = 6
0.5
0.5

0.5

0.5

2
a, Tìm được n = 2010
b, Gọi số phải tìm là theo bài ra ta có a + b + c 9 và
= a + c nên 3b 9 b 3 vậy b
5 c
Xét số ta được số 630
Xét số ta được số 135 ; 765
1
0.5

0.5

3
P có dạng 3k + 1; 3k + 2 kN
Dạng p = 3k + 2 thì p + 4 là hợp số trái với đề bài
p = 3k + 1 p + 8 = 3k + 9 3
p + 8 là hợp số
0.5
0.5
0.5
0.5

4
Gọi 2 số phải tìm là a và b ( ab) ta có (a,b) = 1 nên a = 6a/ b= 6b/ trong đó (a/,b/) = 1 ( a,b,a/,bN)
a/ + b/ = 14
a/
1
3
5

b/
13
11
9

a
6
18
30

b
78
66
54

0.5

0.5

1

5

Hai điểm A và B trên tia Ox mà OA< OB (41)

0.5

0.5

0.5
0.5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.