đề thi khảo sát hsg bắc ninh – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về đề thi khảo sát hsg bắc ninh, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

THCS chuyên Lư
Kiểm tra định kì lần 2-Toán 7
Thời gian:120 phút

Câu1: (2 điểm)
a. Cho dãy tỉ số bằng nhau:
Tìm giá trị biểu thức: M=
b. Tìm các số a,b,c biết rằng: ab =c ;bc= 4a; ac=9b
Câu 2: : (2 điểm) Tìm số nguyên x thoả mãn:
a,(5x-3( 4 c, (4- x( +2x =3 .c
Câu3: (2 điểm) a.Biết rằng :12+22+33+…+102= 385. x x
b.Tìm y biết rằng: 0,25.y
Câu 4: (2 điểm). Tìm số nguyên x sao cho: ( x2 –1)( x2 –4)( x2 –7)(x2 –10) < 0 Tính: b. A = 1 + .CMR:A là số nguyên
Câu 5 (2đ):
a) Tìm x biết: 3x – = 2
b) Tìm x, y, z biết: 3(x-1) = 2(y-2), 4(y-2) = 3(z-3) và 2x+3y-z = 50
Câu 6: (2 điểm).Tính :
a) A = .
b) B = 1+
Câu 7(2 điểm).
a) So sánh: và .
b) Chứng minh rằng: .
Câu 8*: (6 điểm).

Tìm số có 3 chữ số biết rằng số đó là bội của 18 và các chữ số của nó tỉ lệ theo 1:2:3
………..……Họ và tên ……….hs….…..lớp….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.