Đề thi khảo sát giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Nhữ Văn Lan – Hải Phòng

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Khảo sát chất lượng Toán 10 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề thi khảo sát giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Nhữ Văn Lan – Hải Phòng, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi khảo sát giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Nhữ Văn Lan – Hải Phòng mã đề 132 gồm 4 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, yêu cầu học sinh hoàn thành bài thi trong thời gian 60 phút, đây là kỳ thi không thể thiếu ở mỗi trường nhằm giúp nhà trường và giáo viên nắm được tình hình học tập môn Toán của học sinh khối 10, cũng như sẽ là cơ sở để đánh giá và xếp loại học lực, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi khảo sát giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Nhữ Văn Lan – Hải Phòng:
+ Trong số 50 học sinh của lớp 10A trường THPT Nhữ Văn Lan – Hải Phòng có 15 các bạn được xếp loại học lực giỏi, 25 bạn được xếp loại hạnh kiểm tốt, trong đó có 10 bạn đọc vừa được học sinh giỏi vừa được hạnh kiểm tốt. Khi đó lớp 10A có bao nhiêu các bạn được khen thưởng, biết rằng muốn được khen thưởng bạn đọc đó phải có học lực giỏi hay hạnh kiểm tốt.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Dây truyền đỡ trên cầu treo có dạng Parabol ACB như hình vẽ. Đầu, cuối của dây được gắn vào các điểm A, B trên mỗi trục AA’ và BB’ với độ cao 30 m. Chiều dài đoạn A’B’ trên nền cầu bằng 200 m. Độ cao ngắn nhất của dây truyền trên cầu là OC = 5m. Gọi Q’, P’, H’, O, I’, J’, K’ là các điểm chia đoạn A’B’ thành các phần bằng nhau. Các thanh thẳng đứng nối nền cầu với đáy dây truyền: QQ’, PP’, HH’, OC, II’, JJ’, KK’ gọi là các dây cáp treo. Tính tổng độ dài của các dây cáp treo?
+ Hai phương trình được gọi là tương đương khi
A. Có cùng tập xác định. B. Có số nghiệm bằng nhau.
C. Có cùng dạng phương trình. D. Có cùng tập hợp nghiệm.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hỏi và đáp