đề thi khảo sát giữa kì 1 lớp 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về đề thi khảo sát giữa kì 1 lớp 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 7
MÔN: TOÁN
NĂM HỌC 2012 – 2013

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Kết quả phép tính là:
A. -200
B. -210
C. 200
D. 260

Câu 2: bằng
A. 72
B. -72
C.
D. 12

Câu 3: Nếu ac và a//b thì ……
A. a b
B. a // c
C. b c
D. b//c

Câu 4 : Cho hình vẽ bên, biết a//b và A = 1350. Tính B2 = ?

A. 1350
B. 450
C. 1800
D. 900.

PHẦN 2: TỰ LUẬN
Câu 5 : Thực hiện phép tính
1) ;
2) .
Câu 6:
1) Tìm x, biết ;
2) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
Câu 7: Ba lớp 7A1, 7A2, 7A3 trường Hai Bà Trưng đã thu nhặt được 120kg giấy cũ để làm Kế hoạch nhỏ. Số giấy cũ mỗi lớp 7A1, 7A2, 7A3 thu được lần lượt tỉ lệ với 9; 7; 8. Hỏi mỗi lớp đã thu nhặt được bao nhiêu kg giấy cũ?
Câu 8: Cho hình vẽ

Chứng minh xx’ // yy’; xx’ // BC;
Tính các góc BAC, ACB.

————————————————————–
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THCS & THPT HAI BÀ TRƯNG
ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 7

NĂM HỌC 2012 – 2013

PHẦN 1:
1: A
2: D
3: C
4: B

PHẦN 2:
Câu
ý
Nội dung
Điểm

5
1

0,75đ

= 3,75.(7,2+2,8)
= 3,75.10
=37,5
0,5
0,25

2

0,75đ

=
0,25

0,5

6
1
Tìm x, biết
1,0đ

0,5

.
Vậy
0,5

2
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
1,0đ

Ta có:

0,5

Dấu ‘=’ xảy ra khi và chỉ khi
Hay
Vậy GTNN của biểu thức A bằng 1 khi và chỉ khi .
0,5

7

Ba lớp 7A1, 7A2, 7A3 trường Hai Bà Trưng đã thu nhặt được 120kg giấy cũ để làm Kế hoạch nhỏ. Số giấy cũ mỗi lớp 7A1, 7A2, 7A3 thu được lần lượt tỉ lệ với 9; 7; 8. Hỏi mỗi lớp đã thu nhặt được bao nhiêu kg giấy cũ?
1,5đ

Gọi số giấy của thu được của lớp 7A1, 7A2, 7A3 lần lượt là a, b, c (a,b,c >0 ; kg)
Do giấy cũ mỗi lớp 7A1, 7A2, 7A3 thu được lần lượt tỉ lệ với 9; 7; 8 và cả ba lớp thu nhặt được 120kg nên ta có: và .
0,5

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có

0,5

Vậy lớp 7A1 thu nhặt được 45 kg, lớp 7A2 thu nhặt được 35 kg và lớp 7A3 thu nhặt được 40 kg.
0,5

8

3,0đ

Vẽ hình, ghi giả thiết kết luận đúng
1,0

1
CM: xx’//yy’
CM xx’//BC
0,5
0,5

2
Tính BAC = 820
Tính ACB = 460
0,5
0,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.