Đề thi khảo sát giữa học kỳ I môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà Nội

Những bài tập mà kho đề thi Khảo sát chất lượng Toán 11 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề thi khảo sát giữa học kỳ I môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà Nội, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi khảo sát giữa học kỳ I môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà Nội gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho 4 đường thẳng a, b, a’, b’ trong đó a // a’, b // b’ và a ∩ b. Hỏi có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường thẳng a thành đường thẳng a’ và biến đường thẳng b thành đường thẳng b’?
A. Có một phép duy nhất
B. Không có phép nào
C. Có vô số phép
D. Chỉ có hai phép
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. Hàm số y= sin2x là hàm số chẵn
B. Hàm số y= sin2x tuần hoàn với chu kì T = π
C. Hàm số y= sin2x là hàm tuần hoàn với chu kì T = 2π
D. Đồ thị hàm số y= sin2x nhận trục Oy làm trục đối xứng
+ Một lớp học 11A1 trường THPT Yên Viên có 20 học sinh giỏi gồm 12 học sinh nam trong đó có Hải và có 8 học sinh nữ trong đó có Thảo. Hỏi có bao nhiêu cách cứ ra 5 các bạn đi dự trại hè quốc tế sao cho phải có ít nhất hai nam, ít nhất hai nữ, hơn nữa Hải và Thảo không đồng thời được cử đi?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.