Đề thi khảo sát đầu năm toan 9 2015-2016 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Đề thi khảo sát đầu năm toan 9 2015-2016, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN THANH OAI

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 9
ĐẦU NĂM HỌC 2015- 2016
Môn : TOÁN
Thời gian: 90 phút
(Không kề thời gian phát đề)

Câu 1 (3,0 điểm): Giải các phương trình sau:
a) .
b) (2x+1)(x-1) = 0.
c) .
Câu 2 (2,0 điểm): Giải các bất phương trình sau:
2(3x-1) < 2x + 4.
.
Câu 3 (2,0 điểm):
Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15km/h. Lúc về, người đó chỉ đi với vận tốc là 12km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút. Tính độ dài quãng đường AB.
Câu 4 (3,0 điểm)
Cho tam giác ABC vuông ở A, có AB = 6cm; AC = 8cm. Vẽ đường cao AH và phân giác AD của góc A (D BC) .
Tính BC.
Chứng minh AB2 = BH.BC.
Tính BH, BD.

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 9
ĐẦU NĂM HỌC 2015-2016:
MÔN TOÁN

Câu 1
Hướng dẫn giải
Điểm

(3 điểm)

a.Ta có: 3x – 2x = –2 – 5
0,75

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất x = -7.

0,25

b.Ta có: (2x+1)(x-1) = 0 2x+1=0 hoặc x-1=0
0,25

hoặc x = 1
0,5

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là
0,25

c. ĐKXĐ: và
0,25

2(x-1)+(x-5)(x-3) = (x-1)(x-3)
0,25

2x -2 + x2 -8x +15 = x2- 4x+3
-2x = -10 x = – 5 (TMĐK)
0,25

KL: ……
0,25

Câu 2

(2 điểm)
a) 2(3x-1) < 2x + 4 6x – 2 < 2x + 4
0,25

4x < 6 x <
0,5

KL: ….
0,25

b)
0,25

35x – 5 + 60x < 96 – 6x101x < 101 x < 1
0,5

KL …..
0,25

Câu 3 (2 điểm)
Đổi: 45 phút = giờ.
Gọi độ dài quãng đường AB là (km), ĐK: x >0
Thời gian người đi xe đạp đi từ A đến B là: (giờ)
Thời gian người đi xe đạp đi từ A đến B là: (giờ)

0,5

0,5

Theo bài ta có pt:
Giải phương trình (*) tìm được x = 45 (thoả mãn điều kiện x >0)

0,25
0,5

Vậy độ dài quãng đường AB là 45 km.

0,25

Câu 4
(3 điểm)

Hình vẽ:

a) Áp dụng định lý Pitago trong tam giác vuông ABC, ta có:
(cm)
0,75

Vậy BC = 10 cm
0,25

b) Xét BAC và BHA

Góc chung
BAC BHA
0,5

nên AB.AB = BH.BC AB2 = BH.BC
0,25

Vậy AB2 = BH.BC.
0,25

c) Theo câu b, AB2 = BH.BC (cm)
* Vì AD là tia phân giác của góc nên, ta có: (t/chất)
+ Áp dụng TC của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
= BD = AB.=6.= (cm).

0,25

0,25

0,25

Vậy BH = 3,6 (cm), BD = (cm).
0,25

Hỏi và đáp