DE THI KHAO SAT DAU NAM TOAN 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về DE THI KHAO SAT DAU NAM TOAN 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Môn : Toán 8
Thời gian: 90 phút.
Bài 1 Cho hai đa thức: f(x) = x2 + 2×4 + 10×3 – 3×2 + x2 – x + 5 và
g(x) = x – 5×3 – x2 – x4 + 3x + x2 – 2×3 – 2×3 – 3×2 –
Thu gọn và sắp xếp mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
Tính f(x) + g(x) và f(x) – g(x).
Tính giá trị của f(x) + g(x) và f(x) – g(x) khi x = – 1.
Bài 2 Tìm nghiệm của các đa thức sau:
P(x) = 25 – 5x
Q(x) = (x – 5)(3x + 2)
Bài 3 Thực hiện phép tính

B = 4x. (5×2 – 2x -1)

C = ( x +3y )(x2 – 2xy +y )
Bài 4 Cho tam giác ABC. Hãy viết các bất đẳng thức về quan hệ giữa các cạnh của tam giác này. Vẽ hình.

Học sinh chọn 1 trong 2 câu dưới:
Bài 5.1 Cho (ABC cân tại A. Kẻ AM ( BC tại M.
a) Chứng minh (ABM = (ACM và suy ra MB = MC
b) Biết AB = 20 cm; BC = 24 cm. Tính độ dài các đoạn thẳng MB và AM.
c) Kẻ MH ( AB tại H và MK ( AC tại K. C/M: (AHK cân tại A. Tính MH.
Bài 5.2 Cho tam giác ABC có = 900, vẽ trung tuyến AM. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh:
a) ABM = ECM
b) EC BC
c) AC >CE
d) BE //AC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.