Đề thi khảo sát chất lượng lần 1 môn Toán 12 trường THPT Xuân Hòa – Vĩnh Phúc

Sau đây kho đề thi Đề thi thử môn Toán xin thu thập lại bạn đọc về Đề thi khảo sát chất lượng lần 1 môn Toán 12 trường THPT Xuân Hòa – Vĩnh Phúc, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi khảo sát chất lượng lần 1 môn Toán 12 trường THPT Xuân Hòa – Vĩnh Phúc gồm 6 mã đề, mỗi mã đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi:
+ Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn.
A. y = sin|2016x| + cos2017x
B. y = 2016cosx + 2017sinx
C. y = cot2015x – 2016sinx
D. y = tan2016x + cot2017x
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho hàm số: y = x^3 + 2mx^2 + 3(m – 1)x + 2 có đồ thị (C). Đường thẳng d: y = -x + 2 cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt A(0; -2), B và C . Với M (3; 1), giá trị của tham số m để tam giác MBC có diện tích bằng 2√6 là:
A. m = −1
B. m = −1 hoặc m = 4
C. m = 4
D. Không tồn tại m
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy. H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. AH ⊥ (SCD)
B. BD ⊥ (SAC)
C. AK ⊥ (SCD)
D. BC ⊥ (SAC)

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.