de thi khao sat chat luong ky II 2009- 2010 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về de thi khao sat chat luong ky II 2009- 2010, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra toán 8 học kỳ II ( thời gian 90 phút )
Đề bài: I, Trắc nghiệm (2 điểm) :
Câu 1 : Tập nghiệm của phương trình . (x) (x-1) =0 là :
A , S B, S= C. S D, S
Câu 2 : Điều kiện xác định của phương trình là :
A, x B, x; x -2 C, x; x2 ; D , x -2
Câu 3 : Phương trình có tập nghiệm là :
A, S= B, S= C . S= D .S=
Câu 4 : Hình vẽ biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào :
A, x+1 7 B, X+3 11
Câu 5 : Cho hình vẽ kết luận nào sau đây sai ?
A, Tam giác PQR đồng dạng với tam giác HPR .
B, Tam giác MNR đồng dạng với tam giác PHR .
C, Tam giác RQP đồng dạng với tam giác RNM .
D, Tam giác QPR đồng dạng với tam giác PRH .
Câu 6 : Độ dài x trong hình 3 là :
A. 6,5 B, 8,1
C. 7,5 D, 8
Câu 7 : Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng khẳng định nào sai ;
Nếu cắt một hình chóp đều bởi một mặt phẳng song song với đáy ta được :
a, Một hình chóp cụt đều . b, Một hình chóp cụt đều và một hình chóp đều .
c, Một hình chóp đều ; d, Không còn hình nào ;
Câu 8 : Thể tích của lăng trụ đứng tam giác vuông có kích thước
như trong hình vẽ là :
A, 24 B . 40 C. 120 D .240
II – Tự luận : (2 điểm)
Câu 1. (2,5 điểm) Giải các phương trình sau:
a, 3(5x – 1) – 2 (x – 3) = 7x – 9 b,5(x – 2)(3x + 12) = 0 d,
e, f,x2 – 49 = (x – 7)(5x – 1). g,x2 – 8x + 12 = 0 h,
Câu 2. (1 điểm)Giải các bất phương trình và biểu diễn các tập nghiệm trên trục số
a, 2(x + 5 ) >5x + 4 b, c
Câu 3. (1,5 điểm) Một thợ rèn dự định làm 20 chiếc kéo một ngày. Nhưng khi thực hiện người đó đãlàm 25 chiếc mỗi ngày nên không Mọi người đó đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày mà còn làm được thêm 35 chiếc nữa. Tính số kéo phải làm theo kế hoạch và người đó đã làm được bao nhiêu ngày?
Câu 4(1 điểma, Vẽ hình hộp chữ nhật có kích thước 2 cm, 3 cm, 4 cm, rồi tính thể tích của hình hộp chữ nhật đó.
b, Vẽ lăng trụ đứng đáy là tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông là 1,5 cm và 2,5 cm, chiều cao là 4cm. Tính thể tích của hình lăng trụ đó?
Câu 52 điểm)Cho ABC vuông tại A, đường cao AK, phân giác AI. Gọi M là điểm đối xứng với K qua AB.
a,Chứng minh: BA là phân giác của b, Chứng minh:
c, Chứng minh rằng: AK2 = BK. CK. c, Cho biết AB = 3 cm, AC = 4 cm. Tính IB và IC.

Hỏi và đáp