DE THI K2 HAY – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về DE THI K2 HAY, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI HK II
Thời gian 90 phút (không kể thời gian giao đề)

I/ PHẦN LÝ THUYẾT :HS chọn một trong hai câu sau :
Câu 1:Để cộng hay trừ các đơn thức đồng dạng ta lam như thế náo ?(1đ)
Áp dụng : Tính (x+y) + (x – y ) (1đ)
Câu 2 :Nêu định lý Py Ta Go.
Áp dụng : Tìm độ dài trên hình vẽ

3

4

II/ BÀI TOÁN BẮT BUỘC (8đ)
1/ Thực hiện phép tính (3đ)
a/(x2 -2xy +y2) + (y2 + 2xy +x2 +1 )
b/(x2 -y2 + 3y2 -1) – (x2 – 2y2 )
c/5xy.3×2 y
2/Tính giá trị của biểu thức sau :(1đ)
P(x) = x2 +5 x -1 tại x = -2
3/Cho tam giác ABC vuông tại A , đường phân giác BE . Kẻ EH vuông góc với BC (H BC ).Chứng minh rằng :
a/ ABE = HBE (2.5đ)
b/ BE là đường trung trực của AH (1đ)
c/ Gọi K là giao điểm của BA & HE .Chứng minh :EK = EC (0,5đ)

ĐÁP ÁN

I/ PHẦN LÝ THUYẾT
Câu 1 :a/ Để cộ ng (hay trừ )các đơn thức đồng dạng , ta cộng (hay trừ )các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến .(1đ)
b/2x (1đ)

Câu 2 : a/ Trong một tam giác vuông ,bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông .(1đ)
b/x =5 (1đ)

II/BÀI TOÁN BẮT BUỘC
1/Mỗi câu đúng( 1đ)
a/2×2 +2y2 +1
b/4y2 – 1
c/15×3 y2
Câu 2(1đ) :P(- 2) =(-7)
Câu 3 :Vẽ hình ,gt=kl (1đ)
a/ ABE = HBE (1.5đ)
b// BE là đường trung trực của AH (1đ)
c/:EK = EC (0,5đ)

Hỏi và đáp