đề thi HSG6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về đề thi HSG6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 6
MÔN: TOÁN

Câu 1: Cho S = 5 + 52 + 53 + …+ 596
Chứng minh S chia hết cho 126.
Tìm chữ số tận cùng của S.

Câu 2: Bạn Hương đánh một cuốn sách dày 284 trang bằng dãy số chẵn.
Bạn Hương cần bao nhiêu chữ số đó để đánh số trang hết cuốn sách đó?
Trong dãy số trên thì chữ số thứ 300 là chữ số nào?

Câu 3: Thay các chữ bởi các chữ số thích hợp:

Câu 4: Chứng minh rằng, nếu p và 2p + 1 là số nguyên tố lớn hơn 3 thì
4p + 1 là hợp số.
Câu 5: Hãy so sánh hai biểu thức sau :
A = và
B =
Câu 6: Trên tia Ox lấy điểm P và Q sao cho OP = 3cm, PQ = 2cm. Tính OQ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.