Đề thi HSG toán lóp7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề thi HSG toán lóp7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề số 1

Bài 1( 2,5điểm): Tính bằng cách hợp lý:
a)
b)

Bài 2( 2,5điểm): Tìm x, biết:

a) 5 x + 5 x+ 2 = 650
b) 3-

Bài 3( 2,0điểm): Cho tỉ lệ thức . Chứng minh rằng ta có tỉ lệ thức sau (giả thiết các tỉ lệ thức đều có nghĩa)
a) b)
Bài 4( 3,0điểm):: Cho ABC cân tại A và có Â = 1000, tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với BD cắt BC tại I.
a) Chứng minh BA = BI
b) Trên tia đối của tia DB lấy điểm K sao cho DA = DK. Chứng minh: AIK đều
c) Tính các góc của tam giác BCK

——————– Hết——————–

Đáp án và thang điểm
Câu
ý
Nội dung
Thang điểm

1
a
=

=
0, 5điểm

0,5điểm

0,25điểm

b
=
=
=
0,5điểm

0, 5điểm

0,25điểm

2
a
5 x + 5 x+ 2 = 650
5 x .(1+ 52) = 650
5 x .26 = 650
5 x = 25
5 x =52
x = 2

0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm

b
3-

hoặc
*
*
Vậy ; là các giá trị cần tìm

0,25điểm

0,25điểm

0,25điểm

0,25điểm

0,25điểm

0,25điểm

3
a
Đặt ta có:
a= k.b; c = k.d

Vậy

b
(1)

(2)

Từ (1) và (2) suy ra

4

Vẽ hình đúng

0,25điểm

a
Gọi H là giao điểm của BD và AI
Xét ABH và IBH Có:

BH: Cạnh chung

ABH = IBH (g.c.g)
BA = BI ( hai cạnh tương ứng)

0,75điểm

b
Xét ABK và IBK Có:
BK: Cạnh chung

BA = BI ( chứng minh trên)
ABK = IBK (g.c.g)
AK = IK ( hai cạnh tương ứng)

0,25điểm

Vì ABC cân tại A mà Â = 1000 nên góc B = 400
Vì ABI cân tại B mà góc B = 400 nên góc BAI = góc BIA = 700
=>góc IAC = 300 => góc ADH = 600=> góc ADK = 1200
0, 5điểm

ADK cân tại K mà = 1200 nên
0,25điểm

=>
Suy ra AIK đều
0,25điểm

c
Ta có:
Xét AIC và AKC có:
AI = AK

AC: cạnh chung
AIC = AKC (c.g.c)
góc AKC = góc AIC = 1100

0,25điểm

0,25điểm

Xét BCK ta suy ra được
0,25điểm

Đề số 2

Bài 1. (4 điểm)
Chứng minh rằng 76 + 75 – 74 chia hết cho 55
Tính A = 1 + 5 + 52 + 53 + . . . + 549 + 55 0

Bài 2. (4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.