DE THI HSG TOAN HUYEN THANH CA TRAU – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về DE THI HSG TOAN HUYEN THANH CA TRAU, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
HUYỆN HOẰNG HOÁ

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9
NĂM HỌC 2013-2014
MÔN THI: TOÁN
Ngày thi: 28/10/2013
Thời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề)

(Đề thi này có 5 bài, gồm 01 trang)
Bài 1: (4,0 điểm)
Cho biểu thức: . Với x > 0, x 1.
Rút gọn biểu thức P.
Tìm x để .
So sánh: P2 và 2P.
Bài 2: (4,0 điểm)
Tính giá trị biểu thức: .
Chứng minh rằng nếu a, b, c là ba số thỏa mãn a + b + c = 2013
và thì một trong ba số a, b, c phải có một số bằng 2013.
Bài 3: (4,0 điểm)
Giải phương trình: .
Cho a, b, c >0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Bài 4: (6,0 điểm)
Cho tam giác ABC vuông ở A, AH BC, HE AB, HF AC ( H BC,
E AB, F AC).
Chứng minh rằng: AE.AB = AF.AC; BH = BC.cos2B.
Chứng minh rằng: .
Chứng minh rằng: .
Cho BC = 2a. Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tứ giác AEHF.
Bài 5: (2,0 điểm)
Chứng minh rằng với k là số nguyên thì 2016k + 3 không phải là lập phương của một số nguyên.

Hết
Họ tên thí sinh:………………………………………… Chữ kí của giám thị:1:……………….
Số báo danh:…………….. Chữ kí của giám thị 2:……………….

Giám thị không giải thích gì thêm

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
HUYỆN HOẰNG HOÁ
HƯỚNG DẪN THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9
NĂM HỌC 2013-2014
MÔN : TOÁN

Hướng dẫn chấm này có 03 trang
Yêu cầu chung:
Học sinh giải bằng cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa tương ứng.
Bài hình học sinh không vẽ hình hoặc vẽ hình sai cơ bản thì không cho điểm.
Yêu cầu cụ thể:
Bài
Nội dung cần đạt
Điểm

1
(4điểm)
a. (2,0đ)Ta có:

1,0đ

1,0đ

b.(1,5đ)

( vì )
x = 4 ( Thỏa mãn điều kiện).
Vậy x = 4.

0,5đ

0,25đ

0.25đ
0,25đ
0.25đ

(0,5đ)
* Do = nên P >0.
* Với x >0 thì nên > 1
suy ra:
Do đó: 0 < P < 2 nên P.(P – 2) < 0 P2 < 2P.

0,25đ

0,25đ

2
(4điểm)

a.(2,0đ)

= 1
1.0 đ

0.25đ
0.5đ
0.25đ

(2,0đ)Từ giả thiết suy ra:

Từ đó suy ra điều phải chứng minh.

0,5đ

0,25đ

0.5đ

0,5đ

0.25đ

3
(4điểm)
a.(2,0đ)
Đk:
(x2 – 8x + 16) + (x + 5 – 6 + 9) = 0
( x – 4)2 + (- 3)2 = 0
.
Vậy x = 4.

0,25đ
0,5đ
0,5đ

0,5đ

0,25đ

b.(2,0đ)
Với x, y, z >0 . Ta có:
+) (1).
+) (2)
+) x2 + y2 + z2 xy + yz + zx (3)
Xảy ra đẳng thức ở (1), (2), (3)x = y = z.Ta có:

Áp dụng các bất đẳng thức (1), (2), (3) ta được:

Dấu “ =” xảy ra
Vậy Min P = 28 khi và chỉ khi a = b = c.

0,25đ

0

Hỏi và đáp