De thi HSG Toan 9: 2010-2011 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về De thi HSG Toan 9: 2010-2011, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐAN PHƯỢNG
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2010-2011
MÔN TOÁN LỚP 9
Thời gian: 150 phút.

Bài 1 (5 điểm). Cho biểu thức:

a) Rút gọn biểu thức P.
b) Tìm các giá trị của x để P = – 1.
c) Tìm các giá trị của m để để có x thoả mãn:
Bài 2 (4 điểm). Chứng minh các bất đẳng thức sau:
a)
b) với a > c, b > c và c > 0
Bài 3 (3 điểm).
a) Tìm x biết:
b) Tìm các cặp số nguyên x, y biết
c) Cho
So sánh B với
Bài 4 (6 điểm).
Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC). Các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại H.
a) Chứng minh: AE.AC = AF.AB
b) Gọi S và S` lần lượt là diện tích tam giác ABC và tam giác DEF.
Chứng minh rằng:
c) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC và giả sử GH song song với BC. Chứng minh rằng: tanB.tanC = 3
Bài 5 (3 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A có AB < AC. Vẽ trung tuyến AM của tam giác ABC, góc ACB bằng α, góc AMB bằng (.
Chứng minh rằng:

Hỏi và đáp