Đề thi HSG toán 8 năm 2009 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề thi HSG toán 8 năm 2009, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

trường Thcs Ninh dương
———-***———
Đề thi chọn lọc học sinh giỏi
Lớp 8 thcs năm học 2008- 2009
——————————

đề thi chính thức
Thời gian làm bài : 150 phút

Câu 1: a) Tìm các số nguyên m, n thoả mãn
b) Đặt A = n3 + 3n2 + 5n + 3 . Chứng minh rằng A chia hết cho 3 với mọi giá trị nguyên dương của n.
c) Nếu a chia 13 dư 2 và b chia 13 dư 3 thì a2+b2 chia hết cho 13.
Câu2 : Rút gọn biểu thức:
a) A= + +
b) B =
Câu 3: Tính tổng: S = + + + … +
Câu 4: Cho 3 số x, y, z, thoả mãn điều kiện xyz = 2009. Chứng minh rằng biểu thức sau không phụ thuộc vào các biến x, y, z :

Câu 5: Giải phương trình:

Câu 6: Cho tam giác đều ABC , gọi M là trung điểm của BC . Một góc xMy bằng 600 quay quanh điểm M sao cho 2 cạnh Mx , My luôn cắt cạnh AB và AC lần lượt tại D và E . Chứng minh :
a) BD.CE
b) DM,EM lần lượt là tia phân giác của các góc BDE và CED.
c) Chu vi tam giác ADE không đổi.

Đáp án và biểu điểm

Câu
Sơ lược lời giải
Biểu điểm

1
a, Thực hiện chia n +

0.5

Để m nguyên với n nguyên khi n + 1 là ước của 1
0.5

Hay n + 1 ((1; -1 (. Khi đó : n+1 = 1 ( n = 0 (Z ( t/m)

n+ 1 = -1 ( n = -2 ( Z (t/m)

Với n = 0 ( m = 1 . Với n = -2 ( m = – 3 . Vậy …
0.5

b, A = n3 + 3n2 + 3n +1 + 2n +2 = (n+ 1) 3 +2(n+1) = ..

= n ( n +1) (n+ 2) + 3( n+1)
0.5

Khi đó : 3(n+1) chia hết cho 3

n( n +1) (n+ 2) là tích của 3 số nguyên dương liên tiếp nên tồn tại ..
0.5

c, a = 13k +2, b= 13n +3
0.5

a2+b2 = ( 13k +2 )2 + ( 13n+ 3) 2 =….= 13( 13k2 +4k +13 n2 +4n +1)
1

2
a, A = 1, b, B =
4

3
S =
2

4

Hỏi và đáp