Đề thi HSG toán 8 (cực hot) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề thi HSG toán 8 (cực hot), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

THCS NAM ĐÀ
Đề thi thông tin chọn học sinh giỏi lớp 8
năm học 2008 – 2009
tên : …………………………………….
Lớp :……… Môn: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 ( 2,0 điểm)
Giải phương trình : x(x+2)(x2+2x+5) = 6
Câu 2 : ( 4,0 điểm)
a) Tính giá trị của biểu thức :
A = x8 – 31×7 + 31×6 – 31×5 +31×4 – 31×3 + 31×2 – 31x + 27 với x = 30
b) Cho a – b = 4 tính giá trị của biểu thức B = a3 – 12ab – b3
Câu 3 : ( 2,0 điểm)
Rút gọn phân thức :
Câu 4 : ( 3,5 điểm)
Một người đi một nữa quãng đường tử A đến B với vận tốc 15km/h , và đi phần còn lại với vận tốc 30km/h . Tính vận tốc trung bình của người đó trên toàn bộ quãng đường AB .
Câu 5 : ( 2,0 điểm)
Chứng minh rằng :
a) S với S là diện tích của tam giác có độ dài hai cạnh bằng a , b .
Câu 6 🙁 6,5 điểm)
Cho tam giác IKP cân tại A có KP = 4 cm , M là trung điểm của KP lấy D, E thứ tự thuộc các cạnh IK , IP sao cho .
a) Chứng minh rằng tích KD . PE không đổi .
b) Chứng minh rằng DM là tia phân giác của góc KDE .
c) Tính chu vi IED nếu IKP là tam giác đều .

————- ————-
( ám thị không giải thích gì thêm )

Họ và tên thí sinh :………………………………………. Số báo danh …………………..
Chữ kí giám thị 1 …………………… Chữ kí giám thị 2 ………………………

hướng dẫn chấm thi môn toán
kỳ thi thông tin chọn học sinh giỏi lớp 8 THCS năm học 2008-2009

Câu 1 (4,0 điểm)

Tóm tắt lời giải
Điểm

a) Ta có A = x6 – 19×5 + 19×4 – 19×3 +19×2 – 19x + 25
= x5 ( x – 18 ) – x4( x- 18 ) + x3 ( x-18) – x2( x-18) + x(x- 18) – ( x – 18 ) + 7
Do đó với x = 18 thì giá trị của biểu thức A = 7 .

b) Với x+y = 1 ta có : B = ( x3 + y3 )+ 3xy = ( x +y ) ( x2 – xy +y2) + 3xy
= x2 +2xy +y2
= ( x+y )2 = 1

1,00
1,00

1,00

1,00

Câu 2 (4,0 điểm)

Tóm tắt lời giải
Điểm

a) ta có = =
= = =
=

b) Giải phương trình :
(x2-x+1)(x2-x+2) = 12 (1)
Đặt t = x2-x+1 thay vào phương trình (1) ta được pt :
t ( t+1 ) = 12
t2 + t – 12 = 0 t2 – 3t ) + (4t – 12) = 0 t( t – 3) + 4(t – 3) = 0
t – 3) (t+ 4) = 0 t = 3 t = – 4
– Với t = 3 =>x2-x+1 = 3 x2-x-2 = 0 x2-2x + x -2 = 0
x(x-2) + (x -2 ) = 0 x-2) (x +

Hỏi và đáp