Đề thi HSG toán 6-năm 08-09 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Đề thi HSG toán 6-năm 08-09, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD&ĐT Tam Đảo
Trường THCS Nguyễn Trãi

Đề thi Khảo sát HSG Lớp 6
Năm học :2008-2009

Môn: Toán
Thời gian :120 phút

Đề bài

Câu1.
Tìm x biết:
(x+1)+ (x+2)+ (x+3)+ …+ (x+100)=205550
3x+3x+1+3x+2=351

Câu2.
Tính
a) A
b) B=1.2+2.3+3.4+…+99.100

Câu 3.
Chứng minh (nZ) tối giản.
Cho A
*Tìm các số nguyên n để biểu thức A là phân số.
* Tìm các số tự nhiên n để biểu thức A có giá trị là một sốnguyên .
Câu 4.
Cho ba điểm thẳng hàng A,B,C với AB=8cm,BC=3cm.Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng AB .Tính độ dài đoạn DC?.
Cho 100 điểm A1, A2, A3,…., A100 trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng.Cứ qua hai điểm ta kẻ được một đường thẳng.Tính số đường thẳng kẻ được?.
Cho 600 .Vẽ tia 0t sao cho =200 .Tính
…………………………….Hết………………………………………

Gv thẩm định đề

Nguyễn Thế Khương
GV ra đề

Lê Thuý Giang

Đáp án.

Câu
Đáp án
Thang điểm

Câu1

a)

(x+1)+ (x+2)+ (x+3)+ …+ (x+100)=205550
x+x+x+…+x+1+2+3+…+100=205550
100x+5050=205550

0,5đ

100x=200500
x=2005
0,5đ

b)

3x+3x+1+3x+2=351
3x+3x .3+3x..32=351

0.5đ

3x(1+3+9)=351
3x=27=33
x=3
0,5đ

Câu2.
a)


A
A=2
0,5đ

A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.