DE THI HSG TOAN 6 CAP TRUONG THCS BINH YEN 2011 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về DE THI HSG TOAN 6 CAP TRUONG THCS BINH YEN 2011, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD&ĐT Thạch Thất đề thi khảo sát hsg cấp trường
Trường THCS Bình Yên năm học: 2010 – 2011
Môn: Toán 6 (Thời gian: 120 phút )

Họ và tên:…………………………………………….Lớp:…………
Điểm

Lời nhận xét của thầy giáo, cô giáo.

Điề bài.
Bài 1: (4 điểm)
Chứng tỏ là phân số tối giản.
Cho A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 259 + 260 chia hết cho 21
Bài 2: (4 điểm): Tìm x, biết:
a)
b)
3: (4 điểm): So sánh:
a) với 1.
b) Cho A = ; B = . So sánh A và B.
Bài 4: (4 điểm) Đầu năm học số HS nữ lớp 6C bằng 90% số HS nam. Giữa năm học có 4 HS nam chuyển vào lớp nên
số HS nữ lúc này bằng 75% số HS nam. Tính số HS lớp 6C hồi đầu năm.
Bài 5: (4 điểm) Trên 2 nửa mặt phẳng bờ chứa tia ox vẽ oy , oz góc xoy = 600 ; góc xoz = 800 vẽ tia phân giác om của
góc xoy ; phân giác on của góc yoz.
a. vẽ hình.
b. Tính góc xOm ; zOy ; mOn ?
c. Vẽ tia Ot sao cho không cùng nửa mặt phẳng bờ Oy chứa tia Ox sao cho góc yOt =400 chứng tỏ Oz và Ot
là 2 tia đối nhau.
Bài làm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.