De thi HSG toan 6 2011-2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về De thi HSG toan 6 2011-2012, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT THANH CHƯƠNG ĐỀ THI KĐCL MŨI NHỌN. NĂM HỌC: 2011 – 2012
Môn thi: TOÁN 6
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1.
a. Cho ; B = ( – ). . ( + 1)
Tính tích: .
b. Chứng tỏ rằng các số tự nhiên có dạng: chia hết cho ít nhất 3 số nguyên tố.
Câu 2. Không tính giá trị của các biểu thức. Hãy so sánh:
và ; b. 98 . 516 và 1920
Câu 3.
Tìm biết:
Tìm số nguyên để phân số có giá trị là số nguyên.
Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho: a chia cho 5 thì dư 3, a chia cho 7 thì dư 4.

Câu 4.
Cho góc bẹt xOy, trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 2 cm; trên tia Oy lấy hai điểm M và B sao cho OM = 1 cm; OB = 4 cm.
a. Chứng tỏ: Điểm M nằm giữa hai điểm O và B; Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB.
b. Từ O kẻ hai tia Ot và Oz sao cho . Tính số đo .

Hết./.

Họ và tên:…………………………………………Số báo danh:…………………………………………….

98 . 516 = (32)8 . 516 = 316.516 = (3.5)16 = 1516 (1)
Mµ : 1516 < 1520 (V× 16 < 20) (2)
1520 < 1920 (v× 15 9.8 516 < 1920

Hỏi và đáp