Đề thi HSG LỚP 9 CO TRẮC NGHIỆM – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề thi HSG LỚP 9 CO TRẮC NGHIỆM, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN THANH BA

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: Toán

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 8 điểm).
Câu 1 . Cho biểu thức . Kết quả đúng là:
A. E = 6 B. E = -6 C. E = – D. E =
Câu 2. Khẳng định nào sau đây là đúng:
A)Số nghịch đảo của là ;B)Số nghịch đảo của là
C) Số nghịch đảo của là D)Số nghịch đảo của là
Câu 3. Cho hàm số y = 3mx + 4 + m ( m 0 ). Kết luận nào sau đây là sai ?
A)Đồ thị hàm số luôn đi qua điểm  ;B)Đồ thị hàm số luôn đi qua điểm .
C)Hàm số đồng biến với mọi m >0 và nghịch biến với mọi m

Hỏi và đáp