Đề thi HSG lớp 8(hay) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề thi HSG lớp 8(hay), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

trường THCS xuân lam
đề kiểm tra lần 2 đội tuyển toán 8
Thời gian 120phút
Bài1: (4 điểm)
a/ Tìm 3 số tự nhiên liên tiếp biết rằng nếu cộng ba tích của hai trong ba số ấy ta được số 242.
b/ Chứng tỏ rằng A = (x – 3)(x – 5) + 4 > 0 với mọi giá trị của x.
Bài 2: (4 điểm)
a/ Tìm một đa thức bậc ba P(x) biết rằng P(x) chia hết cho x + 2
P(x) chia cho x2 – 1 dư x + 5
b/ Cho A = n6 + 10n4 + n3 + 98n – 6n5 – 26 ; B = 1 + n3 – n
1/ Chứng minh với mọi thì thương của phép chia A cho B là bộ số của 6
2/ Tìm để A chia hết cho B.
Bài 3: (4 điểm)
a/ Cho a + b + c + d = 0 Chứng minh rằng a3 + b3 + c3 + d3 = 3(c + d)(ab – cd)
b/ Cho Tính x3 + y3 + z3 theo a, b, c
Bài 4: (2 điểm)
a/ Cho a và b thõa mãn a + b = 1. Tìm GTNN của B = a3 + b3 + ab
b/ Cho x, y thoã mãn : x + 2y = 1 Tìm GTLN của P = xy
Bài 5: (6 điểm)
Gọi M là điểm bất kì trên đoạn thẳng AB. Vẽ về một phía của AB các hình vuông AMCD, BMEF.
a/ Chứng minh rằng AE vuông góc với BC
b/ Gọi H là giao điểm của AE và BC. Chứng minh rằng D, H, F thẳng hàng
c/ Chứng minh rằng đường thẳng DF luôn đi qua một điểm cố định khi M chuyển động trên đoạn thẳng AB cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.