đề thi hsg lớp 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về đề thi hsg lớp 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 1:
tính giá trị của biểu thức A= 4/ (3.7) + 4/(7.11) +4/(11.15) +……+4/(95.99)
Tính giá trị của biểu thức B = 72/(2.9) +72/(9.16) +72/(16.23)+….+72/(65.72)
Câu 2:
Tìm x,y,z biết: (3x-5)2006 + (y2-1)2008 +(x-z)2100 =0
Tìm hai số x,y biết rằng : x/2 =y/5 và xy=40
Câu 3:Tìm giá trị nhỏ nhất chủa biểu thức:
a) A =1,7 + 3,4-x b) B= x+2 + x-3
Câu 4: cho tam giác ABC. Biết AB= 3cm, BC= 5cm,CA=4cm. Gọi đường thẳng qua A và song song với BC là a, Đường thẳng qua B và song song với CA là b và đường thẳng qua C và song song với AB là c. Gọi M,N,P theo thứ tự giao điểm các đường thẳng b và c; c và a;a và b. Tìm độ dài các cạnh của tam giác MNP.
Câu 5: Gọi M là trung điểm của cạnh BC của tam giác ABC, kẻ BH vuông góc với AM, CK vuông góc với AM.
Chứng minh: a) BH song song với CK
b) M là trung điểm của HK
c) HC song song với BK
———————-Hết————————
Mỗi câu 4 đ

Hỏi và đáp