ĐỀ THI HSG LỚP 6 CƯC HAY- NÓNG HỔI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ĐỀ THI HSG LỚP 6 CƯC HAY- NÓNG HỔI, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

đề chọn học sinh giỏi 6
Trường : THCS ……… Thời gian:120 phút
Tên : …………………………………
Lớp :…………………………………..

Điểm
Lời nhận xét của thầy,cô giáo

Đề 2 :
Câu 1 : ( 1đ)
a) Tìm số tự nhiên a biết a-1 chia hết cho 5 . Trừ 2 thì chia hết cho 2 . Hai chữ số tận cùng của a chia hết cho 11.Mà tổng các chữ số đố chia hết cho 3
Câu2: (2đ)
Một xe máy đi từ A đén B với vận tốc 30km/h. Một lúc sau một ô tô cũng đi từ A đến B với vận tốc 40km/h. Bình thường ô tô và xe máy sẽ đến B cùng một lúc. Nhưng đi được nửa đường ô tô tăng vận tốc lên 45km/h do đó 1 giờ sau khi tăng tốc ô tô đã đuổi kịp xe máy. Tính quãng đường AB.
Câu 3: (2đ)
a)Tìm a và b biết tổng của a và b = 270 ƯCLN của a và b =45
b) Tìm a và b biết ƯCLN của của chúng =12 ; BCNN của chúng =72
Câu 4: (2đ)
a) Chứng minh không có số tự nhiên nào chia cho15 dư 6; chia cho 9 dư 1.
b) A= 2009 . 2008 . 2007 . 2006 +1 chứng minh A là hợp số.
Câu 5: (2đ)
Tìm thương của một phép chia biết rằng số bị chia tăng lên 90 đơn vị và tăng số chia lên 6 đơn vị thì thương và số dư không thay đổi .
Câu 6 : (1đ) Cho 15 điểm không thẳng hàng , biết cứ 2 điểm vẽ được 1 đường thẳng . Hỏi vẽ được mấy đường thẳng ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.