DE THI HSG HUYEN TOAN 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về DE THI HSG HUYEN TOAN 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng giáo dục & đào tạo
Huyện nga sơn

(Đề thi gồm có 01 trang)
đề thi học sinh giỏi lớp 7 thcs cấp huyện
năm học: 2010 – 2011
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 150 phút
Ngày thi: 16/ 04/ 2011

Câu 1( 4 điểm):
a) Thực hiện phép tính:
b) Chứng minh rằng :
Câu 2( 4 điểm): Tìm x biết:
a)
b) = 0
Câu 3 (4 điểm): Cho chứng minh rằng:
a)
b)
Câu 4 (6 điểm):
Cho tam giác có . Phân giác của góc cắt cạnh tại Đường thẳng qua và vuông góc với cắt tia tại Gọi là trung điểm của Chứng minh rằng:
a) Tam giác là tam giác cân.
b)
c) Chu vi tam giác bằng độ dài đoạn thẳng
Câu 5 (2 điểm):
Tìm một số có ba chữ số, biết rằng số đó chia hết cho 18 và các chữ số của nó tỉ lệ với ba số 1, 2 và 3.

—————————Hết—————————–

Họ và tên thí sinhSố báo danh
Phòng giáo dục và đào tạo
Huyện nga sơn
Hướng dẫn chấm
Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 6,7,8 năm học 2010 – 2011
Môn thi: Toán lớp 7
Câu
ý
Tóm tắt lời giải
Điểm

Câu1

a.
(2đ)

0.5

0.5

0.5

0.5

b.
(2đ)
Đặt A
Ta có: 49A

pcm)
0.5

0.5

0.5

0.5

Câu2

a.
(2đ)

0.5

0.5

1.0

b)

0.5

0.5

1.0

Câu3

a)
1.5đ
Từ suy ra
khi đó =

0.5

1.0

b)
2.5đ

Theo câu a) ta có:
từ
hay
vậy

0.5

1.0

0.5

0.5

Câu4

a) 2.0đ

Ta có:
( Góc ngoài của tam giác
Tam giác vuông có là trung tuyến nên cân tại do đó 1)
Trong tam giác ta lại có: (2)
Từ (1) và (2) suy rat tam giác cân

0.5

0.5

0.5
0.5

b)
2.0đ
Theo ý a, ta có: 3)
Mặt khác: Trung tuyến thuộc cạnh huyền của tam giác vuông) mà(4)
Từ (3) và (4) (đpcm)
0.5

0.5

0.5

0.5

c)
2.0 đ
Ta có: cân), cân)
cân).
Do đó:
1.0
0.5

0.5

Câu5

Gọi ba chữ số ph

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.