đề thi HSG hình học 8(có đáp án) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về đề thi HSG hình học 8(có đáp án), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn:
Ngày kiểm tra:
Tiết : Tuần: KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I HÌNH HỌC 8
I-Mục tiêu:
Kiểm tra:
-Tính chất của tứ giác .
-Định nghĩa , tính chất ,dấu hiệu nhận biết của : Hình thang;hình thang cân;hình bình hành ;hình chữ nhật;hình thoi;hình vuông.
-Tính chất của đường trung bình của hình thang.
-Tính chất đối xứng của một hình;biết dựng 2 điểm đối xứngd qua 1 điểm cho trước.
II-Chuẩn bị :
GV soạn ma trận kiểm tra :
Mức độ
Kiến thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng điểm

Tr.ngh
Tự luận
Tr.ngh
Tự luận
Tr.ngh
Tự luận

Tứ giác

1
0,5đ

1
0,5 đ

Hình thang
và hình thang cân

1

0,5 đ

1

0,5 đ

Hình bình
hành

1

0,5 đ

1

0,5 đ

Hình chữ
nhật

1

1 đ
1

0,5 đ

2

1,5 đ

Hình thoi

1

0,5 đ
1

2 đ
2

2,5 đ

Hình vuông

Đường trung bình của tam
giác,đường trung bình
củahình thang

1

1 đ

2

3 đ
3

4 đ

Tính chất đối xứng..

1

0,5 đ

1

0,5 đ

Tổng điểm
1

0,5 đ
1

1 đ

3
1,5 đ
1

1 đ

2

1 đ
3


11

10 đ

Thứ:…. Ngày…. Tháng…..năm 200 KIỂM TRA MÔN HÌNH HỌC 8 CHƯƠNG I
Họ và tên:…………………….. Thời gian 45 phút
Lớp:…………………………..
Điểm

Lời phê của GV

Đề bài:
I-Trắc nghiệm: ( 3 đ)
Câu 1:( ** )
Tứ giác nào sau đây không phải là hình bình hành?
K M E F P S V U

I N H G Q R Y X

a) KMNI b) EFGH
c)PSRQ d) VUXY
Câu 2 ( **)
Tứ giác nào sau đây vừa có tâm đối xứng ,vừa có trục đối xứng?
a)Hình thang cân. b)Hình thoi
c) Hình chữ nhật. d)Hình bình hành .
Câu 3: (***)
Nếu độ dài 2 cạnh kề của hình chữ nhật là 3 cm và 5 cm thì độ dài đường chéo của nó là:
a)14 cm b) cm
c)cm d) 4 cm
Câu 4: (**)
Tứ giác có 2 cạnh đối song song và 2 đường chéo bằng nhau là:
a) Hình thang cân b)Hình chữ nhật.
c)Hình vuông d)Hình bình hành.
Câu 5:(***)
Nếu hình thoi ABCD có Â = 600 thì :
a) Tam giác ABD là tam giác đều.
b) Góc ACB bằng 1200
c)
d) .
Câu 6(*)
Cho tứ giác ABCD ,tổng 4 góc trong của tứ giác đó có số đo:
a) 4v
b) 1800
c) n0
d) 720 0

II-Tự luận: ( 7điểm )
Bài 1 : ( 2điểm )
a)Nêu tính chất đường trung bình của hình thang.(*)
b) Áp dụng :Cho hình thang ABCD có hai đáy là AB và CD.Biết CD = 18cm; AB có độ dài bằng CD.Tính độ dài đường trung bình của hình thang ABCD.(**).
Bài 2:
Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH. Kẻ AP vuông góc với AB,AQ vuông góc với AC.
a) Chứng minh APQH lá hình chữ nhật. ( 1 điểm )
b)Gọi M là điểm đối xứng của H qua AC,N là điểm đối xứng của H qua AB
Chứng minh 3 điểm M,A,N thẳng hàng ( 2điểm)
c) Chứng minh AH = ( 2điểm)

Đáp án.
I-Trắc nghiệm:
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.