DE THI HSG & HDC MTBT LOP 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về DE THI HSG & HDC MTBT LOP 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD BÌNH SƠN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP 9 (VÒNG 2)
NĂM HỌC 2007-2008
Môn thi: Giải toán bằng MT Casio.
Thời gian làm bài: 150 phút.

Viết quy trình ấn phím và tính kết quả đến 5 chữ số thập phân (nếu có) các bài 1; 2; 3; 6; 7.
Các bài 4; 5; 8; 9; 10 chỉ trình bày tóm tắt cách giải và tính kết quả.

Bài 1 (5 đ): Tìm số dư trong các phép chia sau:
a) 321930:1945 b) 300120072008:1975
Bài 2 (5đ): Cho đa thức ;
Tính b)Tính
Bài 3 (5đ): Tìm giá trị của x và y từ các phương trình sau:
a) ; b)
Bài 4 (5đ): Cho đa thức:;
Tìm m và n (Ghi bằng phân số hoặc hỗn số) để và cùng chia hết cho đa thức

Bài 5 (5đ): Cho đa thức:
Biết . Tính
Bài 6 (5đ): Cho dãy số
Tính các giá trị
Xác lập công thức truy hồi tính theo và
Lập qui trình bấm phím liên tục tính theo và để tính

Bài 7 (5đ): a) Tìm một nghiệm gần đúng của phương trình
b) Tìm chữ số thập phân thứ 2008 sau dấu phẩy của phép chia 7:17

Bài 8 (5đ): Tìm các số tự nhiên n sao cho với mỗi số đó thì cũng là số tự nhiên.

Bài 9 (5đ): Cho ∆ABC vuông tại A,vẽ đường cao AH, phân giác AD, trung tuyến AM. Biết ; AMB = 58025’43”. Tính: a) AH, AD, AM
b) Diện tích ∆ABC và ∆AMD

Bài 10 (5đ): Cho ∆ABC cân tại A có B = 75057’19”. Gọi I là trung điểm của AB.Tính ACI

HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN (VÒNG 2)
Môn: Giải toán bằng MT Casio
Năm học 2007 ( 2008
Bài1: (5đ = 2đ + 3đ)
a) 321930 : 1975 = (163,0025316)
Đưa con trỏ lên dòng biểu thức sửa lại là
321930 – 1975 163 =
Kết quả: r = 5
b) Ta tìm số dư của phép chia 300120072:1975 tương tự như trên được kết quả r1= 1047
Tìm tiếp số dư của phép chia 1047008:1975
Kết quả cuối cùng là: r = 258
Bài 2: (5đ = 2,5đ + 2,5đ)
a) (-) SHIFT STO A ^ 4 – 2 ALPHA A x3 + ALPHA A x2 – 3 ALPHA A + SHIFT STO B
5 + 5 SHIFT 13 SHIFT STO C x2 + 3 ALPHA C – 1 SHIFT STO D + ALPHA B =
Kết quả: 296,59222
b) ALPHA B – ALPHA D SHIFT STO E x2 + 3 ALPHA E – 1 =
Kết quả: 60 579,22404
Bài 3: (5đ = 2đ + 3đ)
a)
(1)
Đặt
PT (1) trở thành
+ 4 = x-1 + 1 = x-1 SHIFT STO A
+ 5 = x-1 + 3 = x-1 + ALPHA A = : 2 = x-1 = SHIFT d/c
KQ: y =
b) (2)
Đặt

PT (2) trở thành

+ 7 = : 6 = x-1 + 5 = : 4 = x-1 + 3 = : 2 = x-1 SHIFT STO A
+ 8 = : 5 = x-1 + 5 = : 4 = x-1 + 3 = : 2 = x-1 + 1 = x-1 – ALPHA A = : 5 = x-1 =
KQ: x ≈ 45,92417
Bài 4: (5đ)
Biến đổi =

Đặt

Bài 5: (5đ)
Dự đoán

Xét đa thức P’(x) = P(x) – (2×2 – 3)
Dễ thấy P’(1) = P’(-2) = P’(3) = P’(-4) = P’(5) = 0
Suy ra 1 ; -2 ; 3 ; -4 ; 5 là nghiệm của đa thức P’(

Hỏi và đáp