de thi hsg hay moi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về de thi hsg hay moi, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
HUYỆN TRỰC NINH

(Đề thi gồm 02 trang)
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
MÔN TOÁN 7
Năm học 2011 – 2012
Ngày thi: Ngày 10 tháng 4 năm 2012
(Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề)

Phần I: Trắc nghiệm ( 2 điểm)
Trong các câu dưới đây, mỗi câu có nêu 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Hãy viết chữ cái đứng trước phương án đúng trong mỗi câu vào bài làm của em.
Câu 1: Giá trị của x trong đẳng thức là
A. 0 B. C. ( 6 D. (1
Câu 2: Giá trị của biểu thức tại x = 0 ; y = 1 là
A. (2 B. (1 C. 2 D. 1
Câu 3: Cho (ABC đều có cạnh bằng a. Hai đường cao AD; BE cắt nhau tại H. Khoảng cách từ H đến C bằng
A. B. C. D.
Câu 4: Nếu thì
A. B.
C. D .
Phần 2: Tự luận ( 18 điểm)
Bài 1: ( 3 điểm). Tính giá trị biểu thức
A.
B.
Bài 2: (4 điểm)

a) Tìm x; y biết
b) Tìm x; y N biết 4x + 342 =7y

Bài 3: ( 3 điểm) Cho đa thức f(x) = ax2 + bx + c
a) Nếu biết 14a+ 2b+3c = 0 . Chứng minh rằng 3 số f(1) ; f(-2) ; f(3) có ít nhất một số không âm.
b) Chứng minh rằng nếu f(1)= 2012; f(-2) = f(3) = 2036 thì đa thức f(x) vô nghiệm.

Bài 4: ( 7 điểm) Cho ( ABC; = 900, AB < AC. Tia phân giác của và thứ tự cắt AC ; AB tại D; E. Từ A kẻ đường thẳng vuông góc với BD tại K và cắt BC tại N. Từ A kẻ đường thẳng vuông góc với CE tại I cắt BC tại M.
a) Chứng minh DN//EM
b) Tính .
c) Gọi O là giao điểm của BD và CE. Chứng minh rằng AO2 = 2IK2

Bài 5 ( 1 điểm): Cho đa thức f(x) = x2 + ax + b
Biết f(a) = f(b) = 0 tìm a ; b.

—————Hết—————

Họ và tên thí sinh………………………. .Chữ ký của giám thị 1:………………………..
Số báo danh ……………………….. Chữ ký của giám thị 2:………………………..
ĐÁP ÁN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 7
Năm học 2011 – 2012
Trắc nghiệm
Câu 1 : B Câu 2: C Câu 3 : D Câu 4 : B
( mỗi câu đúng cho 0,5 điểm)
Tự luận
Bài 1
3 điểm
Câu a
1,5 điểm
=
=
= =
0,5 đ

1,0 đ

Câu b
1,5 điểm
=
=
=
=
0,25

0,5

0,25

0,5

Bài 2
4 điểm
Câu a
( 2 điểm)

Trường hợp 1: Nếu 2x+3 – 1 = 0
=> =>
Trường hợp 2
Nếu 2x+3 – 1 ( 0

tính được x=2 ; y = 3
Kết luận
0,25

0,75

0,75

0,25

Câu b
2 điểm
Xét x=0, tính được y = 3
Xét x(0, suy ra không có giá trị của y
Kết luận
0,75
1,00
0,25

Bài 3
3 điểm
Câu a
1 điểm
. Tính f(1) = a+b+c
f(-2) = 4a-2b+c
f(3) = 9a+3b+c
=>f(1) + f(-2) + f(3) = 14a + 2b + 3c = 0
và kết luận trong 3 số f(1) ; f(-2); f(3) có ít nhất 1 số không âm
0,25
0,25
0,25

0,25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.