Đề thi HSG giải toán trên máy tính Casio – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề thi HSG giải toán trên máy tính Casio, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐT THI HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO
VĨNH LINH NĂM HỌC 2010-2011

Qui định:

(Yêu cầu thí sinh làm trực tiếp vào tờ giấy thi này, thí sinh chỉ được sử dụng các loại máy CASIO fx-500A , CASIO fx-500MS , CASIO fx-570MS . Bài thi này gồm có 04 trang

Bài 1: Tính: P = 10234563 = ?
* Cơ sở toán học:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tính trên máy
Tính trên giấy

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

* Kết quả:

Bài 2: Tìm x biết:
*. Cơ sở toán học:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*. Kết quả:

Không được viết vào phần

gạch chéo

này

Bài 3: Tính: B = 5,34 + 3,(123).

Bài 4: Tính: C = khi

Bài 5: Tìm thương và số dư trong phép chia 813456786 cho 54322

* Quy trình ấn phím: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

* Kết quả:

Bài 6: Để làm xong một công việc người thứ nhất làm một mình hết 4,5 giờ. Người thứ hai làm một mình hết 3 giờ 15 phút. Nếu hai người làm chung thì phải mất thời gian bao lâu để làm xong công việc đó? (Tính ra giờ, phút, giây).
*. Cơ sở toán học:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*. Kết quả:

Bài 7: Dân số của một tỉnh năm 2010 là 330 000 người. Hỏi năm học 2010-2011, dự báo có bao nhiêu học sinh lớp 1 đến trường, biết rằng trong 10 năm trở lại đây tỉ lệ tăng dân số mỗi năm của tỉnh là 1,2% và tỉnh dó thực hiện tôt chủ trương 100% trẻ em đúng độ tuổi đều đến lớp 1.

*. Cơ sở toán học:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*. Kết quả:

Bài 8: Cho đa thức P(x) = x4 + mx3 – 55×2 + nx -156 chia hết cho (x – 2) và (x – 3). Hãy tìm giá trị của m và n rồi tìm tất cả các nghiệm của đa thức?
*. Cơ sở toán học:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*. Kết quả:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 9:
Cho hình bình hành ABCD có góc ở đỉnh A là góc tù. Kẻ hai đường cao AH và AK (AH vuông góc BC tại H, AK vuông góc CD tại K). Biết và độ dài hai cạnh của hình bình hành là AB = cm; AD = cm.
a). Tính độ dài AH và AK.
b). Tính tỉ số giữa diện tích của hình bình hành ABCD và diện tích của tam giác HAK.
c). Tính diện tích phần còn lại của hình bình hành khi khoét đi tam giác HAK.
Giải:
a).
*. Cơ sở toán học:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Kết quả: AH cm
AK cm
b).
*. Cơ sở toán học:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Kết quả:
c).
*. Cơ sở toán học:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Kết quả: cm2

Bài 10: Cho tam giác ABC có các trung tuyến AM và BN vuông góc với nhau. Tính AB ? Biết AC = b = 15,6789 cm và BC = a = 12,1234 cm.

* Cơ sở biến đổi toán học:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.