de thi hsg co dap an(cuc hay) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về de thi hsg co dap an(cuc hay), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

phòng giáo dục và đào tạo kim bảng
kiểm tra chất lượng học sinh giỏi năm học 2008 – 2009
môn toán lớp 8

Thêi gian 150 phót – Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò

Đề chính thức

Bài 1 (3 điểm)Tính giá trị biểu thức

Bài 2 (4 điểm)

a/Với mọi số a, b, c không đồng thời bằng nhau, hãy chứng minh

a2 + b2 + c2 – ab – ac – bc 0

b/ Cho a + b + c = 2009. chứng minh rằng

Bài 3 (4 điểm). Cho a 0, b 0 ; a và b thảo mãn 2a + 3b 6 và 2a + b 4. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = a2 – 2a – b

Bài 4 (3 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Một ô tô đi từ A đến B . Cùng một lúc ô tô thứ hai đi từ B đến A vơí vận tốc bằng vận tốc của ô tô thứ nhất . Sau 5 giờ chúng gặp nhau. Hỏi mỗi ô tô đi cả quãng đường AB thì mất bao lâu?

Bài 5 (6 điểm). Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, các điểm M, N thứ tự là trung điểm của BC và AC. Các đường trung trực của BC và AC cắt nhau tại O . Qua A kẻ đường thẳng song song với OM, qua B kẻ đường thẳng song song với ON, chúng cắt nhau tại H
Nối MN, AHB đồng dạng với tam giác nào ?
Gọi G là trọng tâm ABC , chứng minh AHG đồng dạng với MOG ?
Chứng minh ba điểm M , O , G thẳng hàng ?

Phòng GD – ĐT đề thi học sinh giỏi năm học 2008 – 2009
Can lộc Môn: Toán lớp 8
Thời gian làm bài 120 phút
Bài 1. Cho biểu thức: A =
a) Rút gọn biểu thức A
b) Tìm x để A –
c) Tìm x để A đạt giá trị nhỏ nhất.
Bài 2: a) Cho a >b > 0 và 2( a2 + b2) = 5ab
Tính giá trị của biểu thức: P =
b) Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng a2 + 2bc > b2 + c2
Bài 3: Giải các phương trình:
a)
b) (12x+7)2(3x+2)(2x+1) = 3
Bài 4: Cho tam giác ABC; Điểm P nằm trong tam giác sao cho , kẻ PH . Gọi D là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh.
a) BP.KP = CP.HP
b) DK = DH
Bài 5: Cho hình bình hành ABCD, một đường thẳng d cắt các cạnh AB, AD tại M và K, cắt đường chéo AC tại G. Chứng minh rằng:

UBND THàNH PHố Huế kỳ thi CHọN học sinh giỏi tHàNH PHố
PHòNG Giáo dục và đào tạo lớp 8 thCS – năm học 2007 – 2008
Môn : Toán
Đề chính thức Thời gian làm bài: 120 phút

Bài 1: (2 điểm)
Phân tích đa thức sau đây thành nhân tử:

Bài 2: (2điểm)
Giải phương trình:

Bài 3: (2điểm)
Căn bậc hai của 64 có thể viết dưới dạng như sau:
Hỏi có tồn tại hay không các số có hai chữ số có thể viết căn bậc hai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.