Đê thi HSG có đáp án 2012-2013 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đê thi HSG có đáp án 2012-2013, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT ………………….
TRƯỜNG ………………………..

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC 9
Năm học 2008 – 2009
Thời gian làm bài 120 phút

ĐỀ BÀI
Câu 1: (3,5điểm)
a. Vì sao hô hấp và quang hợp lại trái ngược nhau, nhưng lại quan hệ chặt chẽ với nhau?
b. Giải thích tại sao nghỉ ngơi dưới tán cây, người ta thấy khỏe hơn vào ban ngày và ngược lại thường bị mệt vào ban đêm?
Câu 2: (4 điểm)
a. Giải thích tạo sao tế bào được xem là đơn vị cấu tạo của cơ thể.
b. Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.
Câu 3: (3,5điểm)
So sánh qui luật phân li độc lập và hiện tượng di truyền liên kết về hai cặp tính trạng.
Câu 4: (2 điểm)
Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người. Quan niệm cho rằng sinh con trai hay con gái là do phụ nữ có đúng không? giải thích.
Câu 5: (7 điểm)
Ở người gen qui định dạng tóc nằm trên NST thường.
a. Ở gia đình thứ nhất bố và mẹ đều có tóc xoăn sinh được đứa con gái có tóc thẳng.
Hãy giải thích để xác định tính trạng trội lặn qui ước gen và lập sơ đồ lai minh họa.
b. Ở gia đình thứ hai mẹ là tóc thẳng sinh được đứa con trai tóc xoăn và một đứa con gái tóc thẳng.
Giải thích và lập sơ đồ lai.
c. Con gái của gia đình thứ nhất lớn lên kết hôn với con trai gia đình thứ hai.
Hãy xác định kiểu gen, kiểu hình của thế hệ tiếp theo.

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
Câu 1: (3,5điểm)
a. – Hô hấp và quang hợp trái ngược nhau. 0,5đ
Hô hấp
Quang hợp
Hấp thụ CO2 thải O2
Chế tạo chất hữu cơ

Hấp thụ khí O2, thải khí CO2
Thân giải chất hữu cơ

– Hô hấp và quang hợp quan hệ chặt chẽ với nhau. Hai hiện tượng đều dựa vào nhau, sản phẩm của hiện tượng này là nguyên liệu của hiện tượng kia. Thí dụ: Chất hữu cơ do quang hợp tạo ra là nguyên liệu của hô hấp, ngược lại khí CO2 tạo ra từ hô hấp là nguyên liệu của quang hợp. 0,75đ
Mỗi cơ thể sống đều tồn tại song song hai hiện tượng trên và thiếu một trong hai hiện tượng này thì sự sống dừng lại. 0,25đ
b. Ban ngày xảy ra hiện tượng quang hợp và hô hấp.Nhờ có quang hợp cây hút khí Cacbonic và nhả oxi làm không khí xung quanh cây chứa nhiều oxi nên ta cảm thấy dễ chịu. Ngược lại ban đên cây chỉ có quá trình hô hấp, dẫn đến không khí xung quanh có lượng khí oxi thấp còn khí CO2 tăng, do vậy người ngồi dưới tán cây vào ban đêm ta thấy mệt mỏi hơn do thiếu O2 thừa CO2. 2đ
Câu 2: (4 điểm)
a. Cơ thể cấu tạo từ nhiều hệ cơ quan, mỗi cơ quan do nhiều cơ quan hợp lại, mỗi cơ quan là do tập hợp bởi nhiều mô co chức năng giống nhau. Mỗi mô do nhiều tế bào có hình dạng, cấu tạo và chức năng giống nhau hợp thành. Tất cả mọi tế bào trong cơ thể đều có cấu tạo rất giống nhau bao gồm: 1đ
– Màng sinh chất, chất tế bào với các bào quan như: ti thể, trung thể bộ máy gôngi, lưới nội chất, ri bô xôm. Nhân tế bào gồm màng nhân, NST và nhân con =>vì vậy tế bào được xem là đơn vị cấu tạo của cơ thể. 0,5đ
b. Tất cả các hoạt động sống của cơ thể đều xảy ra ở tế bào như:
– Màng sinh chất giúp thực hiện trao đổi chất giữa tế bào với môi trường. 0,5đ
– Chất tế bào là nơi diễn ra các hoạt động sống như:
+ Ti thể là nơi tạo ra năng lượng cho hoạt động tế bào và cơ thể. 0,5đ
+ Ri bô xôm là nơi tổng hợp Protêin 0,25đ
+ Bộ máy gôngi thực hiện chức năng bài tiết. 0,25đ
+ Trung thể tham gia quá trình phân chia và sinh sản của tế bào.

Hỏi và đáp