Đề thi HSG cấp trường toán 6 học kỳ I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề thi HSG cấp trường toán 6 học kỳ I, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

phòng gd&đt quảng trạch Đề thi học sinh giỏi kỳ i
Trường THCS Ba Đồn năm học: 2010-2011

Môn: Toán 6 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2.0 điểm). Từ 6 chữ số 0,1,2,3,4,5 viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho cả 3 và 5.
Câu 2: (1.0 điểm) . Tìm số tự nhiên x biết: 2.3x = 162
Câu 3: (2,0 điểm)
Chứng minh rằng số có dạng chia hết cho ít nhất 3 số nguyên tố.
Câu 4: (3.0 điểm). Chia một số tự nhiên cho 4 thì được số dư là 3. Nếu chia số ấy cho 5 thì số thương giảm đi 2 đơn vị nhưng số dư vẫn là 3. Tìm số tự nhiên đó ?
Câu 5: (2,0 điểm). Trên đường thẳng xy lấy một điểm O và hai điểm M, N sao cho OM = 2cm, ON = 3cm. Vẽ các điểm A và B trên đường thẳng xy sao cho M là trung điểm của OA, N là trung điểm của OB. Tính độ dài AB ?

phòng gd&đt quảng trạch Đề thi học sinh giỏi kỳ i
Trường THCS Ba Đồn năm học: 2010-2011

Môn: Toán 6 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2.0 điểm). Từ 6 chữ số 0,1,2,3,4,5 viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho cả 3 và 5.
Câu 2: (1.0 điểm) . Tìm số tự nhiên x biết: 2.3x = 162
Câu 3: (2,0 điểm)
Chứng minh rằng số có dạng chia hết cho ít nhất 3 số nguyên tố.
Câu 4: (3.0 điểm). Chia một số tự nhiên cho 4 thì được số dư là 3. Nếu chia số ấy cho 5 thì số thương giảm đi 2 đơn vị nhưng số dư vẫn là 3. Tìm số tự nhiên đó ?
Câu 5: (2,0 điểm). Trên đường thẳng xy lấy một điểm O và hai điểm M, N sao cho OM = 2cm, ON = 3cm. Vẽ các điểm A và B trên đường thẳng xy sao cho M là trung điểm của OA, N là trung điểm của OB. Tính độ dài AB ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.