đề thi HSC cấp huyện – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về đề thi HSC cấp huyện, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Lê Đình Chinh ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
Môn : Toán 9 năm học 2011 – 2012
(Thời gian 150 phút không kể thời gian phát đề)
Đề bài
Bài 1: Rút gọn biểu thức sau
a, A =
b, B = 5 – 2x + với x
c , C =
Bài 2 : Giải các phương trình sau
a, x2 – 25 = 0 b, x2 – 3x + 1 = 0
Bài 3 : Cho x2 – x = 3, Tính giá trị của biểu thức : M = x4 – 2×3 + 3×2 – 2x + 2
Bài 4 : Cho A =
a, Rút gọn A
b, Nếu nZ thì A là phân số tối giản.
Bài 5 : Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn x2 = y2 + 3
Bài 6: Cho đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Tiếp tuyến kẻ từ A đối với đường tròn (O’) cắt (O) tại C và đối với đường tròn (O) cắt (O’) tại D. CMR: CBA = DBA
………………………………………………………………………………………………..
Trường THCS Lê Đình Chinh ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
Môn : Toán 9 năm học 2011 – 2012
(Thời gian 150 phút không kể thời gian phát đề)
Đề bài
Bài 1: Rút gọn biểu thức sau
a, A =
b, B = 5 – 2x + với x
c , C =
Bài 2 : Giải các phương trình sau
a, x2 – 25 = 0 b, x2 – 3x + 1 = 0
Bài 3 : Cho x2 – x = 3, Tính giá trị của biểu thức : M = x4 – 2×3 + 3×2 – 2x + 2
Bài 4 : Cho A =
a, Rút gọn A
b, Nếu nZ thì A là phân số tối giản.
Bài 5 : Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn x2 = y2 + 3
Bài 6: Cho đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Tiếp tuyến kẻ từ A đối với đường tròn (O’) cắt (O) tại C và đối với đường tròn (O) cắt (O’) tại D. CMR: CBA = DBA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.