DE THI HS GIOI LY 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về DE THI HS GIOI LY 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 1: ( 3,0 điểm )
Một viên bi được thả lăn xuống một cái dốc dài 1,2m hết 0,5 giây. Khi lăn hết dốc, bi lăn tiếp một quãng đường nằm ngang dài 3m trong 1,4 giây. Tính vận tốc trung bình của bi trên mỗi quãng đường và trên cả quãng đường. Nêu nhận xét về các kết quả tìm được.
Câu 2: (2,0 điểm)
Một sợi dây đồng dài l1 = 200m có tiết diện S1 = 0,2mm2 thì có điện trở R1 = 60. Hỏi một dây khác cùng làm bằng đồng dài l2 = 100m có tiết diện S2 = 0,4mm2 thì có điện trở R2 là bao nhiêu?
Câu 3: ( 3,0 điểm)
Một thau nhôm khối lượng 0,5 kg đựng 2 kg nước ở 200C. Thả vào thau nước một thỏi đồng có khối lượng 200 g lấy ở lò ra, nước nóng lên đến 21,2 0C. Tìm nhiệt độ của bếp lò? Biết nhiệt dung riêng của nhôm, nước, đồng lần lượt là C1=880J/kg.K; C2=4200J/kg.K; C3=380J/kg.K ( Bỏ qua sự toả nhiệt ra môi trường bên ngoài).
Câu 4: (4,0 điểm)
Dây may so của một ấm điện được làm từ dây Nikêlin có tiết diện 0,1mm2 .
Để điện trở của ấm điện tăng 40 thì chiều dài dây may so là bao nhiêu?
Biết
b) Mắc ấm điện trên vào nguồn điện 220V để đun sôi 2lít nước ở 200C thì mất thời gian bao lâu? Biết hiệu suất của ấm điện này là 60%.
c) Trong thực tế thời gian đun sôi lượng nước trên nhiều khi lâu hơn so với kết quả trên? Hãy giải thích?
Câu 5: (5,0 điểm)
Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R = 100Ω và cường độ dòng điện qua bếp là I = 4A.
a) Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong mỗi phút.
b) Dùng bếp điện trên để đun 2 lít nước có nhiệt độ ban đầu 20oC thì sau 10 phút nước sôi. Tính hiệu suất của bếp. Coi nhiệt lượng cung cấp làm sôi nước là phần nhiệt lượng có ích. Biết nhiệt dung riêng của nước là C = 4200J/kg.K và khối lượng riêng của nước là D = 1g/cm3.
c) Nếu sử dụng bếp này mỗi ngày 2,5 giờ thì số đếm của công tơ điện trong một tháng (30 ngày) bằng bao nhiêu?
Câu 6: (3 điểm)
Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ.
Viết hệ thức giữa U1, U2, R và r
Cho r = 12 Ω. Tính R?
Biết rằng U2 = 0,25 U1
= = = HẾT = = =

Câu 1: ( 3 điểm)
Vận tốc trung bình trên đoạn đường dốc là: v1 = (0,5đ)
Vận tốc trung bình trên đoạn đường ngang: v1 = (0,5đ)
Vận tốc trung bình trên cả hai đoạn đường: v1 = (1đ)
Nhận xét: Vận tốc trung bình tính trên các quãng đường khác nhau thì có giá trị khác nhau? (1đ)

Câu 2: ( 2 điểm)
Xét một dây dẫn cùng loại dài l2 = 100m = , có tiết diện S1 = 0,2mm2 (0,5đ )
có điện trở R = ( 0,5đ)
Dây dẫn l2 có tiết diện S2 = 0,4mm2 = 2S1 có điện trở là R2 = (1đ)
Câu 3: ( 3 điểm)
-Gọi t0C là nhiệt độ của bếp lò , cũng là nhiệt độ ban đầu của thỏi đồng
– Nhiệt lượng thau nhôm nhận được để tăng từ 200C đến 21,20C: Q1= m1C1(t2 – t1) (1) (0,5đ)
-Nhiệt lượng nước nhận được để tăng từ 200C đến 21,20C: Q2= m2C2(t2 – t1) (2) (0,5đ)
-Nhiệt lượng của thỏi đồng toả ra để hạ từ t0C đến 21,20C: Q3= m3C3(t0C – t2) (3) (0,5đ)
-Do không có sự toả nhiệt ra bên ngoài nên theo phương trình cân bằng nhiệt ta có:
Q3=Q1+Q2 (4) (0,5đ)
-Từ (1),(2),(3) thay vào (4) ta có t = 160,780C. (1đ)

Câu 4:( 4 điểm)
Từ công thức: (0,5 điểm)
thay các giá trị đã cho vào ta được chiều dài của dây may so là:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.