DE THI HS GIOI LY 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về DE THI HS GIOI LY 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 1: (3,0 điểm)
a) Một con voi nặng 7 tạ sẽ có trọng lượng là bao nhiêu Niutơn?
b) 40 quyển sách có trọng lượng 36,8 Niutơn. Vậy mỗi quyển sách sẽ có khối lượng là bao nhiêu gam?
c) Một vật có khối lượng m = 67g và có thể tích V = 26 cm3. Hãy tính khối lượng riêng của vật đó theo đơn vị g/cm3 và kg/m3.
Câu 2: (3,0 điểm)
Trên giường ngủ của các bạn Hải có một chiếc đệm mút. Lúc mới mua về thì đệm rất dày nhưng sau một thời gian sử dụng thì đệm bị xẹp xuống. Hải thắc mắc không hiểu vì sao đệm mút cũng như một số vật dụng khác làm bằng mút, sau một thời gian sử dụng lại hay bị xẹp xuống so với ban đầu. Em hãy giải thích giúp Hải thắc mắc trên nhé?
Câu 3: (4,0 điểm)
Một cốc đựng đầy nước có khối lượng tổng cộng là 260g. Người ta thả vào cốc một viên sỏi có khối lượng 28,8g. Sau đó đem cân thì thấy tổng khối lượng là 276,8g. Tính khối lượng riêng của hòn sỏi, biết khối lượng riêng của nước là 1g/cm3.
Câu 4: (4,0 điểm)
Một chiếc cột có trọng lượng 5200N và có thể tích là 200dm3. Hãy tính:
Khối lượng của chiếc cột.
Trọng lượng riêng của chiếc cột.
c) Khối lượng riêng của chiếc cột và cho biết chiếc cột làm bằng chất gì?
( Cho biết khối lượng riêng của chì:11300 kg/m3; đá: 2600kg/m3; gỗ:800kg/m3)
Câu 5: (2,0 điểm)
Để kéo một vật nặng 50 kg lên một độ cao theo phương thẳng đứng thì người ta phải dùng một lực F có cường độ nhỏ nhất bằng bao nhiêu?
Câu 6: (4,0 điểm)
Đổ 0,5 lít rượu vào 1 lít nước rồi trộn đều ta thấy thể tích của hỗn hợp trên giảm đi 0,4% thể tích tổng cộng của các chất thành phần. Tính khối lượng riêng của hỗn hợp, biết khối lượng riêng của rượu và nước lần lượt là Dnước = 0,8 g/cm3,
Drượu = 1 g/cm3.

= = = HẾT = = =

Câu 1: ( 3 điểm).
Đáp án chấm
Biểu điểm

Đổi m = 7 tạ = 700 kg
Trọng lượng của voi: P = 10.m = 7000N;
0.5 đ
0,5 đ

Khối lượng của 40 cuốn sách: m = 36,8 : 10 = 3,68 kg
Khối lượng của 1 cốn sách: m’ = 3,68 : 40 = 0,092 kg = 92 g
0.5 đ
0,5 đ

c) Khối lượng riêng D = m/V = 2,587g/cm3 = 2587kg/m3
1.0

Câu 2: (3 điểm)

(3 đ)
Đệm mút hay Những vật làm bằng mút là Các vật có tính chất đàn hồi, khi không tác dụng lực thì chúng có thể trở lại hình dạng ban đầu.
Tuy nhiên khi dùng lâu, chúng ta liên tục tác dụng lực lên đệm nên tính đàn hồi bị mất dần. Lúc đó thì dù ta thôi không tác dụng lực nữa thì đệm cũng không trở lại hình dáng ban đầu được.
1,5 đ

1,5 đ

Câu 3: (4 đ)
Đáp án chấm
Biểu điểm

Khi thả sỏi vào cốc nước thì có một phần nước đã tràn ra ngoài có khối lượng: m0 = m2 – m1 = (260 +28,8)- 276,8=12g
1.5 đ

Thể tích phần nước tràn ra chính bằng thể tích của sỏi

1,5 đ

Khối lượng riêng của sỏi là:
1 đ

Câu 4: (4 điểm)

+ Tóm tắt

+ ý a) 1

+ Ý b) 1

+ Ý c)

Tóm tắt:
P = 5200N, V = 200dm3 = 0,2m3
a) m = ? kg
b) d = ? N/m3
c) D = ? kg/m3. Cho biết chiếc cột làm bằng gì?
Giải
a) Khối lượng của chiếc cột là:
P = 10m
=>m = P : 10 = 5200 : 10 = 520 ( kg)
b) Trọng lượng riêng của chiếc cột là:
( N/m3)
c) Khối lượng riêng của chiếc cột là:
(kg/m3)
Theo bảng khối lượng riêng của 1 số chất thì KLR

Hỏi và đáp