đề thi học sinh giỏi mọi thời đại ( Ai Cập) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về đề thi học sinh giỏi mọi thời đại ( Ai Cập), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng giáo dục huyện ân thi
trường THCS Hồng Quang

Đề thi chọn học sinh giỏi
Năm học 2008 – 2009
Môn thi: Toán lớp 6
Thời gian: 90 phút (không kể giao đề)
————————–

I/ Phần trắc nghiệm khách quan (2 điểm):
Hãy chọn câu trả lời đúng và chép nội dung phương án chọn vào bài làm:
Câu 1 (0,2 điểm): Kết quả của 32 . 23 là:
A. 65
B. 66
C. 72
D. 55

Câu 2 (0,2 điểm): Cho a, b là hai số tự nhiên lớn hơn 1 thì:
A. a + b là số nguyên tố
B. a . b là hợp số
C. a – b là số nguyên tố
D. Cả ba câu trên đều sai

Câu 3 (0,2 điểm): Cho X = 72 . 9 – 7 . 62. Hãy chọn câu trả lời đúng:
A. X là hợp số
B. X là số nguyên tố
C. X không phải là số nguyên tố, không phải là hợp số
D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 4 (0,2 điểm): Cho tập hợp X = 2008; 2009 Cách viết nào sau đây là đúng?
A. 2008 X
B. 2008 X
C. 2009 X
D. X 2009

Câu 5 (0,2 điểm): Cho tập hợp Y = x Z3 < x 2 . Số phần tử của Y là:
A. 3
B. 5
C. 4
D. 6

Câu 6 (0,2 điểm): Cho |a2009, a Z thì a bằng:
A. 2009
B. – 2009
C.
D. Cả ba câu trả lời trên đều sai

Câu 7 (0,2 điểm): Cho ba điểm A, B, C bất kỳ. Số đường thẳng vẽ được là:
A. 1
B. 3
C. Một kết quả khác
D. Cả ba câu trả lời trên đều đúng

Câu 8 (0,2 điểm): Cho M, N cùng thuộc tia Ox và OM < ON thì:
A. Điểm M ở giữa O và N
B. Điểm N ở giữa O và M

C. Điểm O ở giữa M và N
D. Cả ba câu trả lời trên đều sai

Câu 9 (0,2 điểm): Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng PQ khi:
A. Điểm M ở giữa P và Q
B. Điểm M cách đều P và Q

C. MP + MQ = PQ và MP = MQ
D. Cả ba câu trả lời trên đều đúng

Câu 10 (0,2 điểm): Điểm X ở giữa Y và Z nếu:
A. Tia XY và tia XZ trùng nhau
B. Tia YX và tia YZ trùng nhau

C. Tia XY và tia XZ đối nhau
D. Câu C trả lời sai

II/ Phần tự luận (8 điểm):
Bài 1: (1,0 điểm): So sánh A và B biết:
1) A = 1 + 3 + 32 + 33 + 34 + …… + 32008 và B = 32009 : 2.
2) A = 1714 và B = 3111.
Bài 2: (1,0 điểm): Tìm số tự nhiên x, y biết: (x – 2008).(y + 1) = 2009
Bài 3: (1,5 điểm): Tìm số nguyên x biết:
1) 3 – x = | -17| – (-2)
2) | x – 12| = 32 – 23
Bài 4: (1,5 điểm): Số học sinh của trường THCS Hồng Quang trong khoảng từ 200 đến 400, khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều thừa 5 học sinh. Tính số học sinh đó?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.