ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 7 TỈNH THÁI BÌNH – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 7 TỈNH THÁI BÌNH, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 7 TỈNH THÁI BÌNH
* Môn thi : Toán   * Thời gian : 120 phút   * Khóa thi : 2002 – 2003
Bài 1 : (4 điểm) Cho dãy : 1, -5, 9, -13, 17, -21, 25, … 1) Tính tổng 2003 số hạng đầu tiên của dãy trên. 2) Viết số hạng tổng quát thứ n của dãy đã cho. Bài 2 : (4 điểm) Tìm x thỏa mãn :
1) 2003 – |x – 2003| = x.
2) |2x – 3| + |2x + 4| = 7. Bài 3 : (3 điểm) Vẽ đồ thị hàm số sau : y = |1 – |1 – x||. Bài 4 : (3 điểm) Tìm các cặp số nguyên (x ; y), sao cho :
2x – 5y + 5xy = 14.
Bài 5 : (6 điểm)
Cho DABC có các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau ở I, các đường phân giác ngoài của các góc B và C cắt nhau ở K. Gọi E là giao điểm của các đường thẳng BI và KC. 1) Tính các góc: BIC, BEC, BKC khi góc A = 60o . 2) Tính các góc: BIC, BEC, BKC khi góc A = ao ( 0o < ao < 180o).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.