đề thi hoc sinh gioi hyuện – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về đề thi hoc sinh gioi hyuện, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO XUÂN LỘC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2007 – 2008
MÔN: TOÁN – LỚP 9
Thời gian làm bài 180 phút (không tính thời gian phát đề)
ĐỀ THỨ HAI

Câu 1:(2 điểm)
Tìm các số tự nhiên n để (32n+3 + 24n+1) chia hết cho 25.
Tìm các số chính phương có 4 chữ số chia hết cho 33.

Câu 2: (2 điểm)
Chứng minh rằng hàm số y = x3 – x2 + x – 6 đồng biến trên R.
Biết rằng ax + by + cz = 0, hãy tính giá trị của biểu thức:
M =

Câu 3: (2 điểm)
Cho A =
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của A.
b) Giải phương trình
Câu 4 : (2 điểm)
Hai đường tròn (O) và tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ hai cát tuyến vuông góc MAM` và NAN` (M;N thuộc (O) và M`;N` thuộc ( O` ).Chứng minh rằng tổng MM’2 + NN’2 không đổi khi các cát tuyến vuông góc đã cho quay quanh A.

Câu 5 : (2 điểm)
Cho tam giác đều ABC, điểm M thuộc cạnh BC. Gọi D là điểm đối xứng với M qua AB, E là điểm đối xứng với M qua AC. Vẽ hình bình hành MDNE. Chứng minh rằng AB song song với BC.
—– Hết —–
Họ tên thí sinh: __________________________ Chữ ký giám thị 1:
Số báo danh: ________

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.